SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK” W NYSIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000062621
Numer REGON: 001300537
Numer NIP: 7530000572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-01-25
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/10188/22/892]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001300537 NIP 75300005722007-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK” W NYSIE2019-03-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze RSA 10582001-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2001-11-19 do dziś
2. Adresulica MARIACKA nr domu 6 kod pocztowy 48-304 poczta NYSA 2003-02-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMENERGETYK@IDSL.PL2014-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.09.1995 R.2001-11-19 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 10.06.2003 R. ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2003-08-21 do dziś
3UCHWAŁA NR 8 Z DNIA 21.06.2006 R. WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIAJĄCA STATUT I PRZYJMUJĄCA TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-09-11 do dziś
426.11.2007 R. -ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2007-12-28 do dziś
504.06.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-03-26 do dziś
624.05.2022R. ZMIENIONO §51 UST.1 I UST.2 STATUTU2022-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIĄŻEK2023-01-25 do dziś
2. ImionaDOMINIKA BARBARA2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2023-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-25 do dziś
21. NazwiskoCIESIELSKI2016-09-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-20 do dziś
31. NazwiskoRUDKIEWICZ2001-11-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
41. NazwiskoDERKACZ2001-11-19 do dziś
2. ImionaMARIANNA2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
51. NazwiskoMĄDRY2001-11-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2022-06-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIŚ2022-06-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALDEMAR2022-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALAWENDER2019-10-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 22.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012003-02-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-21 do dziś
5data złożenia 19.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-11 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
9data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
10data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-02 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-08 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
14data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
15data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
20data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
21data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-02 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-08-02 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów