„MARE FOODS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000062479
Numer REGON: 812050972
Numer NIP: 8512693795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-02-29
Sygnatura akt[RDF/582851/24/482]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP8120509722001-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MARE FOODS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-08-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY, nr w rejestrze 71522001-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2008-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość ŁOZIENICA2011-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOZIENICA ulica GRANITOWA nr domu 14 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA 2011-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PODSTAWA WPISU DO RHB: AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 27.04.2000 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA OSIŃSKIEGO, POLICE, UL. TANOWSKA 8, REP. A NR 2857/2000. ZMIANY: AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.10.2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA OSIŃSKIEGO, REP. A NR 5745/2001 ZMIANA: PAR. 8, DODANO PAR. 20 USTĘP. 42001-11-27 do dziś
2DNIA 21.05.2003 R., REP. A NR 2608/2003 NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY MICKIEWICZA 130/5 W SZCZECINIE, ZMIANA PARAGRAFU 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2003-08-07 do dziś
301.09.2003 R., REPERTORIUM A NR 5222/2003, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 130/5 71-260 SZCZECIN, ZMIANA PARAGRAFU 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2003-10-08 do dziś
431.01.2006 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 402/2006 DODANO PKT 13 DO § 82006-02-03 do dziś
517 MAJA 2007 R., REP. A NR 4450/2007, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -DO § 8 DODANO PKTY 14 -212007-06-13 do dziś
612 CZERWCA 2008 R. REP. A NR 5937/2008 NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA § 8.2008-07-15 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2011 R., REP. A NR 3453/2011, ASESOR NOTARIALNY ZUZANNA ZYDOROWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA OSIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO: § 3, § 19, § 202011-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEZIK2011-07-22 do dziś
2. ImionaSYLWIA2011-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2011-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEZIK2001-11-27 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2001-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 PLN2003-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110.000,00 PLN2001-11-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2011-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEZIK2011-07-22 do dziś
2. ImionaSYLWIA2011-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEZIK2001-11-27 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2001-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2008-07-15 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-07-15 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-07-15 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-07-15 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-07-15 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-07-15 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-07-15 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-15 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-15 do dziś
1046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 05.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 18.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2003 R.2004-03-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-19 do dziś
4data złożenia 29.03.2006 okres 2005 R.2006-04-11 do dziś
5data złożenia 12.04.2007 okres 31.12.20062007-05-08 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
7data złożenia 15.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-18 do dziś
8data złożenia 31.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-21 do dziś
9data złożenia 05.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-20 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
11data złożenia 21.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-11 do dziś
12data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
19data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
20data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
21data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
22data złożenia 29.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-11 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-08 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-18 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-21 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-20 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2003 R.2004-03-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-05-19 do dziś
42005 R.2006-04-11 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-08 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-18 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-21 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-20 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
15OD 01.01.2 016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów