BUSINESSPOINT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000062398
Numer REGON: 012813550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262308/20/221]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012813550 NIP 52126995102008-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESSPOINT SPÓŁKA AKCYJNA2001-11-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 520212001-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PEJZAŻOWA nr domu 2 nr lokalu 1106 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.11.1997 R. NOTARIUSZ WIKTOR BOŁDOK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A 7415/97 30.07.2001 R. NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP A 6052/2001 ZMIENIONO PAR. 6 PKT III, PAR. 9, PAR. 11 UST 2 PAR. 14 UST 3, PAR. 15, PAR. 17 UST 1, PAR 18, PAR. 20, PAR 23 UST. 1, PAR. 28 UST. 2, PAR. 32 UST. 1 PKT A, PAR. 362001-11-15 do dziś
225.10.2002 R. REP. A NR 6867/2002 NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 14, § 15, § 17, § 22, § 24, § 26, § 28, § 29, § 30, DODANO: 26 INDEKS 1.2002-11-07 do dziś
328.06.2006 REP. A NR 12912/2006 NPT. PAWEŁ CHAŁUPCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 11 UST. 2, § 14 UST. 5, § 19 UST. 1, § 20, § 21, § 23 UST. 1, § 24 UST. 2, § 26 UST. 3, § 26 Z INDEKSEM 1 UST. 1, § 29, § 33 UST. 1, SKREŚLONO § 24 UST. 32006-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-11-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEW EUROPE BUSINESS SERVICES LLC2001-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego16505800,00 PLN2001-11-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisjiLiczba akcji wszystkich emisji 1650582001-11-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 100,00 PLN2001-11-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego16505800,00 PLN2005-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002001-11-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2001-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1241642001-11-15 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2001-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii226562001-11-15 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2001-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii84192001-11-15 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2001-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii88192001-11-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2003-01-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2002-06-14 do dziś
2. ImionaJACEK ARTUR2002-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTEVNELL2008-11-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR WACŁAW2008-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-25 do dziś
21. NazwiskoZAREMBA2014-02-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA ANNA2008-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-24 do dziś
31. NazwiskoTKACZYK2006-08-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2006-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-02-28 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2017-02-28 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-02-28 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-02-28 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-02-28 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-02-28 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-28 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-28 do dziś
985 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000. -31.12.2000. data złożenia 24.08.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000. -31.12.2000. 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000. -31.12.2000. 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000. -31.12.2000.2001-11-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 09.01.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-06 do dziś
6data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
7data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
8data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
9data złożenia 06.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
10data złożenia 13.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
11data złożenia 01.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-07 do dziś
12data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
13data złożenia 24.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
14data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
15data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
16data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
17data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
18data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
19data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-03-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-03-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-03-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-07-08 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów