AQLIN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000062201
Numer REGON: 290577045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351061/21/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP2905770452001-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQLIN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 21962001-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA2020-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica UL. SOKOLA nr domu 50A kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA 2020-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.1995 ROK, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL SIKORSKIEGO 20, AKT NOTARIALNY REP. A NR 703/1995; 15.10.2001 ROK, NOTARIUSZ JUSTYNA KARASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH, UL. PARTYZANTÓW NR 3, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6834/01 -ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PAR. 3, PAR. 4, PAR. 7 PKT 7 I 8, PAR. 13 PKT 5, PAR. 14 PKT 2 I PAR. 15 PKT 2.2001-11-16 do dziś
229 GRUDNIA 2003 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH, NOTARIUSZ JUSTYNA KARASIŃSKA, REP. A NR 9008/03 ZMIANA § 6.1 I § 6.3 SKREŚLONO § 5 UST. 32004-05-13 do dziś
330.05.2006 R., REP. A NR 3312/2006, ASESOR NOTARIALNY SYLWIA GOZDÓR -ZASTĘPCA NOTARIUSZA JUSTYNY KARASIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH ZMIANA § 6.1 I § 6.3.2006-11-06 do dziś
415.03.2012 R., REP. A NR 1478/2012, NOTARIUSZ JUSTYNA KARASIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH. ZMIANA ZAPISU § 4 UMOWY SPÓŁKI.2012-04-20 do dziś
524.07.2020 R. REPERTORIUM A 4356/2020, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KIELCACH, ZMIENIONO §2, §3 UMOWY SPÓŁKI2020-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONCIARZ2001-11-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2006-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2001-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2006-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1/W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 2/W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONCIARZ2001-11-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2001-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2001-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2001-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-04-20 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-20 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-04-20 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-04-20 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-04-20 do dziś
647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-04-20 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-04-20 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-20 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 02.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2002 R. data złożenia 05.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
7data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
8data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
14data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
22data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
23data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01 -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.-31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
1001.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów