BUDMAR JUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000061716
Numer REGON: 632027981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[RDF/281161/21/970]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP6320279812002-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAR JUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA2001-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BARANOWO2001-11-26 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 20 miejscowość BARANOWO kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2001-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.04.2001 R.2001-11-26 do dziś
218.03.2002 R., ZMIENIONO PAR. 4 PKT 2, DODANO PAR 4 PKT 2A, ZMIENIONO PAR. 20 21.04.2002 R., ZMIANA PAR. 4 PKT 2A2002-05-09 do dziś
312.01.2004 R., REP. A NR 190/2004, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. P.KOWANDY A.ADAMSKI W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2; DODANO PAR. 4 PKT 2B, 2C, 2D, 2E; ZMIENIONO PAR. 9; ZMIENIONO PAR. 17; DODANO PAR. 17A; ZMIENIONO PAR. 20; W FORMIE PISEMNEJ 12.01.2004 R. PODPISANO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI.2004-02-03 do dziś
4DNIA 17.12.2004 R. UCHWALONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: ZMIENIONO PAR. 1; DODANO PAR. 4 PKT PKT 2F, 2G, 2H; ZMIENIONO PAR. 5 PKT 5; DODANO PAR. 5 PKT PKT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ZMIENIONO PAR. 9; ZMIENIONO PAR. 17; ZMIENIONO PAR 17A; DODANO PAR. 17B2005-01-24 do dziś
501.01.2008 R., ZMIENIONO § 1, § 4 PKT 2F, § 9, § 17, § 17A, USUNIĘTO § 4 PKT 2H.2008-03-10 do dziś
601.01.2010 R., ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-04-14 do dziś
701.01.2014 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIENIONO § 5.2014-05-15 do dziś
806.04.2017 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; ZMIENIONO § 52017-06-05 do dziś
910.01.2019 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIENIONO: § 7., § 8. I § 15. UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, USUNIĘTO: § 12., § 13. I § 14. UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2019-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDMAR S. C. MARIA, PAWEŁ, PIOTR, MICHAŁ JUDKOWIAK2001-11-26 do dziś
5. Numer REGON6320279812001-11-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKOWIAK2001-11-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDKOWIAK2019-03-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-04-14 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-14 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-14 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-14 do dziś
523 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2014-05-15 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-05-15 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-05-15 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-05-15 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-05-15 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 22.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 20012002-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 07.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-08-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-09-26 do dziś
5data złożenia 11.04.2006 okres 2005 R.2006-05-09 do dziś
6data złożenia 21.03.2007 okres 2006 R.2007-03-28 do dziś
7data złożenia 26.03.2008 okres ZA 2007 ROK2008-04-17 do dziś
8data złożenia 25.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-01 do dziś
9data złożenia 17.03.2011 okres 2010 ROK2011-03-24 do dziś
10data złożenia 30.03.2010 okres 2009 R.2010-04-14 do dziś
11data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
12data złożenia 14.03.2013 okres 2012 ROK2013-05-06 do dziś
13data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
14data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
15data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
16data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
17data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
18data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
19data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
20data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-09 do dziś
22006 R.2007-03-28 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-04-17 do dziś
42008 ROK2009-04-01 do dziś
52010 ROK2011-03-24 do dziś
62009 R.2010-04-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
82012 ROK2013-05-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów