„A.P & A. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000061623
Numer REGON: 190060960
Numer NIP: 5830017498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509594/23/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP1900609602001-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.P & A. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII REJESTROWY nr w rejestrze 81162001-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-11-20 do dziś
2. Adresulica JAŚKOWA DOLINA nr domu 112 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-286 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2001-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.1992 R. NOTARIUSZ E. GÓRECKA; KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 76/78 REP A NR: 4714/1992 21.06.2001 R. -ASESOR T.BINKOWSKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZ K.BINKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 71/73 M.10, REP A NR 3323/2001; PAR. 2, 6, 11, 12, 15.2001-11-20 do dziś
25 GRUDNIA 2003 R., REPERTORIUM A NR 12349, TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ -KRYSTYNA BINKOWSKA -NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 71/73 M.10 ZMIENIONO: PAR. 7 I PAR. 8 UST. 1; DODANO: PAR. 6 UST. 1 PKT 9.2004-03-22 do dziś
319.10.2020 R., REPERTORIUM A NR 10717/2020, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK PROWADZĄCA KANCELARIĘ W GDAŃSKU PRZY UL. CHLEBNICKIEJ 45/46/3, ZMIENIONO §6 UST.1(PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI)2020-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPADAKIS2001-11-20 do dziś
2. ImionaANDREAS2001-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.000,00 ZŁOTYCH2004-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53000,00 PLN2004-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149000,00 PLN2004-03-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPADAKIS2001-11-20 do dziś
2. ImionaANDREAS2001-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILIONIS2001-11-20 do dziś
2. ImionaKONSTANTINOS2002-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2001-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2020-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-03 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-11-03 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-11-03 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-11-03 do dziś
530 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 03.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20012002-12-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-31 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052006-07-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006-31 GRUDNIA 20062007-09-19 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 1 STYCZEŃ 2008- 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-08-07 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-07-15 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-10 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
20data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052006-07-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006-31 GRUDNIA 20062007-09-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
41 STYCZEŃ 2008 -31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
61 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-07-15 do dziś
71 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-31 do dziś
41 STYCZNIA 2006-31 GRUDNIA 20062007-09-19 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-08 do dziś
61 STYCZEŃ 2008 -31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-08-07 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
81 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-07-15 do dziś
91 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów