SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAGRODY”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000061567
Numer REGON: 430901397
Numer NIP: 7162264980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-01-24
Sygnatura akt[RDF/466410/23/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP4309013972001-11-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAGRODY”2005-08-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11822001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GARBÓW miejscowość ZAGRODY2001-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAGRODY ulica UL. CICHA nr domu 2 nr lokalu 11 kod pocztowy 21-080 poczta GARBÓW kraj POLSKA 2018-08-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMZAGRODY@OP.PL2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.08.1997 ZMIANY: PAR. 48 UST. 1, PAR. 67 UST. 2, PAR. 76 PKT 26, PAR. 82 UST. 1, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 75 UST. 1.2001-11-13 do dziś
225.06.2003 R. -UCHWAŁĄ NR 10/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZAGRODY” W ZAGRODACH DOKONANO ZMIANY STATUTU UJĘTYCH W NOWYM TEKŚCIE JEDNOLITYM. ZMIANA TREŚCI: §§ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 86, DODAJE SIĘ §§ 39A, 51A, 51B, 51C, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F, 54A, 54B, 55A, 55B, 63A, 63B, 85A, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.2003-08-05 do dziś
316.06.2005 R. UCHWAŁA NR 8/2005 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZAGRODY” W ZAGRODACH DOKONANO ZMIAN STATUTU. ZMIANA TREŚCI: § 2, § 3, § 6, § 30 UST. 2, § 61 UST. 1, 2, 6, DODAJE SIĘ: § 61 UST. 8A, § 63 UST. 62005-08-30 do dziś
419.06.2006 R. UCHWAŁĄ NR 6/2006 ZMIENIONO: § 8, § 21 UST. 3 PKT 2, § 21 UST. 3 PKT 3, § 21 UST. 5 PKT 4, § 22 UST. 2 PKT 4, § 25 UST. 5, § 25 UST. 8, § 26 UST. 14, § 26 UST. 9, § 36, § 41 UST. 1, § 41 UST. 3 PKT 1, § 49 UST. 1, § 49 UST. 1, § 49 UST. 12, § 50 UST. 6, § 51 UST. 3 I 7, § 51A, § 51B UST. 2, § 51B UST. 3, , § 52B UST. 1 I 5, § 52B UST. 2, § 52 B UST. 12, § 54B PKT 3, § 62 UST. 9 PKT 1, § 71, § 85A, § 89; SKREŚLONO: § 40, § 41 UST. 2, § 49 UST. 9, § 54 UST. 4, § 92; DODANO: § 27 UST. 10, § 30 UST. 7, § 81 UST. 2 PKT 15.2006-07-18 do dziś
530.11.2007 R. ZMIENIONO: § 15 UST. 1; § 16 UST. 1; § 21 UST. 3; § 21 UST. 6; § 22 UST. 1; § 22 UST. 2; § 23; § 25 UST. 5; § 25 UST. 9; § 25 UST. 11; § 25 UST. 17; § 25 UST. 18; § 26 UST. 6; § 30 UST. 1; § 35 UST. 6; § 36 UST. 4; § 37 UST. 2; § 39 UST. 1; § 39A UST. 4; § 41 UST. 4; § 48 UST. 1 I 2; § 52F UST. 2; § 56; § 58; § 65 UST. 2; § 66; § 67 UST. 1 PKT 12; § 68 UST. 5; § 68 UST. 8; § 69 UST. 1; § 74; § 75 UST. 1 I 2; § 81 UST. 2 PKT 15; § 61 UST. 1, 4, 5, 6, 8A; § 63 UST. 2; § § 89, 90, 91, 92, 93. SKREŚLONO: § 20; § 21 UST. 1 PKT 1; § 21 UST. 3 PKT 3; § 21 UST. 4; § 21 UST. 5 PKT 2; § 21 UST. 2; § 22 UST. 2 PKT 2; § 25 UST. 13 LIT.A; § 43; § 44 PKT 2 I 3; § 49 UST. 1, 2, 4 I 5; § 50 UST. 2, 3, 4, 6 I 7; § 51; § 54 UST. 1, 5, 9 I 10; § 54A UST. 1 PKT 1; § 81 UST. 2 PKT 11 I 12. DODANO: § 26 UST. 19; § 39A UST. 5, 6 I 7; § 69 UST. 1A; § 69 UST. 4, 5, 6, 7 I 8; § 77 UST. 7; § 87 UST. 3; § 86 UST. 1A; § 86 UST. 5, 6; § 71 UST. 10A; § 63 UST. 7, 8, 9 I 10; § § 94, 95, 96.2008-02-29 do dziś
617.04.2009 R., UCHWAŁĄ NR 14/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGRODY” W ZAGRODACH ZMIENIONO: § 61 UST. 2, UST. 9, § 62 UST. 1, UST. 7, UST. 8, UST. 9, § 63 UST. 3, § 76 UST. 20, § 90 UST. 1 PKT 2, § 96. DODANO: § 62 UST. 10, UST. 11, § 76 PKT 27.2009-05-07 do dziś
714.05.2010 R. ZMIANA TREŚCI: § 23; § 26 UST. 19; § 30 UST. 6; § 31 UST. 2; § 62 UST. 1; § 63A UST. 1; § 91 UST. 1 PKT 2; § 92 UST. 2; § 93 UST. 4, 5; § 96. -DODANO -§ 86 UST. 7; § 95 UST. 4.2010-05-26 do dziś
8DNIA 21.06.2013 ROKU UCHWAŁĄ NR 9/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGRODY” W ZAGRODACH DOKONANO ZMIANY: § 63 UST. 3; § 61 UST. 8A; 9; 10; § 62 UST. 1 LITERA „F” ; § 96; DODANO: § 61 UST. 11, 12; § 62 UST. 12.2013-08-23 do dziś
930.05.2014 R. UCHWAŁĄ NR 7/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGRODY” W ZAGRODACH DOKONANO ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI: § 4, 5, § 66 UST. 7, § 69 UST. 1, § 79 UST. 1, § 96, § 6, § 30 UST. 2 - ZMIANA. § 79 UST. 2- DODAJE SIĘ.2014-06-25 do dziś
1010.06.2016R. - UCHWAŁA NR 9/2016 WALNEGO ZGROMADZNIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGRODY” W ZAGRODACH, DOKONANO ZMIAN:§6 UST.10; §75 UST.1; §89 UST.3; §96 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2016-08-23 do dziś
1122.06.2018R. ZMIENIA SIĘ: § 3; § 4; § 8 UST. 1 I 2; §14 UST. 1; § 14 UST. 3; §14 UST. 4; § 25; § 26; § 28; § 29; § 30; § 32; § 47 UST. 1 I 3; § 48 UST. 2 I 4; § 51A; § 63 UST. 3; § 66 UST. 2; § 69 UST. 2; § 89 UST. 4 I 5; § 89 UST. 9; § 93 UST.1 PKT 1 I 2; § 96. SKREŚLA SIĘ: § 11; § 12; § 13; § 14 UST.2; § 35; § 36; § 47 UST. 2; § 48 UST.1, 3, 5, 6 I 7; § 76 PKT 19; § 86 UST.2 PKT 1; § 87 UST. 2 PKT 2; §95 UST. 1,2, 3. DODAJE SIĘ: § 47 UST. 5,6, 7 I 8; § 64 UST. 4; § 72A; § 85B; § 86 UST. 2 PKT 7.2018-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZŁOWSKA2022-09-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-09-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-01 do dziś
21. NazwiskoMAŁEK2021-12-22 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-22 do dziś
31. NazwiskoLIGODA2021-05-11 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2021-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-11 do dziś
41. NazwiskoSADURSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK WIKTOR2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-11-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-13 do dziś
51. NazwiskoWITKOWSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD PIOTR2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINKIEWICZ2022-10-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTKA2022-10-31 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZUK2022-10-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2022-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMALA2022-10-31 do dziś
2. ImionaALDONA EDYTA2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-06-25 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-25 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-06-25 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-06-25 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-06-25 do dziś
660 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-06-25 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2014-06-25 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-06-25 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-06-25 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 07.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.20022003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-03-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
6data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
7data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
8data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
9data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
10data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
11data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
13data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
15data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R2005-08-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
801.01.2011-31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów