„BOKSERSKA TECHNICAL CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000061506
Numer REGON: 012641066
Numer NIP: 5212405187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2012-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3759/12/141]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0126410662001-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOKSERSKA TECHNICAL CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 505152001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-15 do dziś
2. Adresulica POSTĘPU nr domu 2 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-13 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.1997 R. NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. PODWALE 13 REP. A NR 3517/97 18.10.2001 R. NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. OPACZEWSKA 43 REP. A NR 4415/2001 -ZMIANY PAR.: 1, 6, 8, 9 UST. 2, UST. 4, PAR. 10, 13 UST. 4, PAR. 14 UST. 2, PAR. 19 UST. 2 PKT 3, PAR. 22, PAR. 28 -TEKST JEDNOLITY2001-11-13 do dziś
212.11.2001 R. REP. A NR 4741/2001 NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, UL. OPACZEWSKA 43 ZMIANY: PAR. 7. UST. 1; PAR. 8;2001-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 10.000 ZŁ2001-11-13 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ ŁĄCZNIE 10.000 ZŁ2001-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYKULETS2012-02-08 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2012-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.020.000,00 ZŁOTYCH2012-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYKULETS2012-02-08 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2012-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-11-13 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-11-13 do dziś
345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2001-11-13 do dziś
445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2001-11-13 do dziś
545 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2001-11-13 do dziś
645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2001-11-13 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2001-11-13 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2001-11-13 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-11-13 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2001-11-13 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-11-13 do dziś
1245 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2001-11-13 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-11-13 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2001-11-13 do dziś
1545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2001-11-13 do dziś
1645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-11-13 do dziś
1745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-11-13 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2001-11-13 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2001-11-13 do dziś
2045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2001-11-13 do dziś
2145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-11-13 do dziś
2245 41 Z TYNKOWANIE2001-11-13 do dziś
2345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-11-13 do dziś
2445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-11-13 do dziś
2545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2001-11-13 do dziś
2645 43 B SZTUKATORSTWO2001-11-13 do dziś
2745 44 A MALOWANIE2001-11-13 do dziś
2845 44 B SZKLENIE2001-11-13 do dziś
2945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-11-13 do dziś
3045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-11-13 do dziś
3170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-13 do dziś
3270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-13 do dziś
3370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-13 do dziś
3445 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2001-11-13 do dziś
3570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-11-13 do dziś
3670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-11-13 do dziś
3770 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-11-13 do dziś
3871 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-11-13 do dziś
3971 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-11-13 do dziś
4071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-11-13 do dziś
4172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-11-13 do dziś
4272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-11-13 do dziś
4372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-11-13 do dziś
4472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-11-13 do dziś
4545 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2001-11-13 do dziś
4672 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2001-11-13 do dziś
4772 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-11-13 do dziś
4874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-11-13 do dziś
4974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-11-13 do dziś
5074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-11-13 do dziś
5174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-11-13 do dziś
5274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-11-13 do dziś
5374 40 Z REKLAMA2001-11-13 do dziś
5474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2001-11-13 do dziś
5574 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2001-11-13 do dziś
5645 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2001-11-13 do dziś
5774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-11-13 do dziś
5874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-13 do dziś
5945 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2001-11-13 do dziś
6045 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-11-13 do dziś
6145 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2007 okres 01.01.2002 -31.12.20022007-12-05 do dziś
2data złożenia 07.11.2007 okres 01.01.2003 -31.12.20032007-12-05 do dziś
3data złożenia 24.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-04 do dziś
4data złożenia 05.01.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 -31.12.20022007-12-05 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032007-12-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-04 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 -31.12.20022007-12-05 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032007-12-05 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-04 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów