„BUD-RYS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000061395
Numer REGON: 008358037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-05-17
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10016/19/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0083580372002-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-RYS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2001-11-14 do dziś
2. Adresulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 29A miejscowość ŚWINOUJŚCIE kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2001-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.1989 R. ELŻBIETA KOZARKIEWICZ -SIWOSZEK -NOTARIUSZ, PBN W ŚWINOUJŚCIU, REP. A NR 1729/892001-11-14 do dziś
231.05.2006 R., REPERTORIUM A NR 2507/2006, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZARKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. BOH. WRZEŚNIA 5 -ZMIENIONO § 4, § 5, § 9 UST. 2, § 12, DODANO UST. 5 W § 112006-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTILL MODELEWSKA2001-11-14 do dziś
2. ImionaLUCYNA ZOFIA2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ2006-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2001-11-14 do dziś
2. ImionaTERESA2001-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2006-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2001 data złożenia 30.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20012002-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
5data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-07 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-08 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-24 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
11data złożenia 23.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-12 do dziś
12data złożenia 13.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-24 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
14data złożenia 05.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-07 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-08 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-24 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-12 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-07 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-08 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-24 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-04 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-12 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.02.2015 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LUTEGO 2015 R., REPERTORIUM A NR 641/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZARKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU.2015-11-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2015-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.02.2015 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LUTEGO 2015 R., REPERTORIUM A NR 641/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZARKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU.2015-11-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów