FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BAW” SPÓŁKA JAWNA, PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA BUGAJSKA, MAREK BUGAJSKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000061259
Numer REGON: 271176460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-04-13
Sygnatura akt[RDF/480685/23/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BAW” SPÓŁKA JAWNA, PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA BUGAJSKA, MAREK BUGAJSKI2001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2001-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica PAWLICZKA nr domu 29-31 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2008-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111 WRZEŚNIA 2001 R. -UMOWA 17 PAŹDZIERNIKA 2001 R. -UCHWAŁA W SPRAWIE ANEKSU2001-11-13 do dziś
2ANEKS NR 1/2004 Z DNIA 07.07.2004 R. ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-08-20 do dziś
301.09.2010 R. ZMIENIONO: § 52010-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „BAW” S.C. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 KSH2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BAW” S.C. STACJA PALIW, PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA BUGAJSKA, MAREK BUGAJSKI2001-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze211/92/52001-11-13 do dziś
5. Numer REGON2711764602001-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2001-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKA2001-11-13 do dziś
2. ImionaHALINA BARBARA2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI PIOTROWI WÓJTOWICZOWI ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM MARKIEM BUGAJSKIM I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO, NIE WYŁĄCZAJĄC ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, USTANAWIANIA I ODWOŁYWANIA PROKURY.2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2001-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-08 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-08 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-11-08 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-08 do dziś
646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-11-08 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-11-08 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-08 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-08 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-08 do dziś
1147 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-11-08 do dziś
1247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-11-08 do dziś
1346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-11-08 do dziś
1445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2007 okres 1.01.2002 -31.12.20022007-04-24 do dziś
2data złożenia 27.03.2007 okres 1.01.2003 -31.12.20032007-04-24 do dziś
3data złożenia 27.03.2007 okres 1.01.2004 -31.12.20042007-04-24 do dziś
4data złożenia 27.03.2007 okres 1.01.2005 -31.12.20052007-04-24 do dziś
5data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-06-25 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
7data złożenia 02.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-08 do dziś
8data złożenia 28.02.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-12 do dziś
9data złożenia 28.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-12 do dziś
10data złożenia 28.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-12 do dziś
11data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
12data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
15data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
16data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
17data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
18data złożenia 19.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-19 do dziś
19data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
20data złożenia 13.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2002 -31.12.20022007-04-24 do dziś
21.01.2003 -31.12.20032007-04-24 do dziś
31.01.2004 -31.12.20042007-04-24 do dziś
41.01.2005 -31.12.20052007-04-24 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062008-06-25 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-11-08 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-12 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-12 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów