APTEKI EUROPA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000061245
Numer REGON: 017410696
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312449/21/766]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0174106962002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI EUROPA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-13 do dziś
2. Adresulica DZIENNIKARSKA nr domu 17 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-605 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MAGDALENĄ KARCZEWSKĄ-WOŹNICA, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W WARSZAWIE PRZY UL.TAMKA 37, REPERTORIUM A NR 9705/20012001-11-13 do dziś
229.12.2001 R., REPERTORIUM A NR 5613/2001, NOTARIUSZ BOGUSŁAW WOJNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GARIBALDIEGO 4, LOK. 18C NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOWI DZIEWIĄTEMU (PAR. 9)2002-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODLIŃSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaBOHDAN JÓZEF2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2020-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDISSEK MODLIŃSKA2020-09-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
Brak wpisów
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODLIŃSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaBOHDAN JÓZEF2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2001-11-13 do dziś
251 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-11-13 do dziś
351 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2001-11-13 do dziś
452 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-11-13 do dziś
552 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-11-13 do dziś
652 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-11-13 do dziś
724 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-11-13 do dziś
824 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2001-11-13 do dziś
924 63 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2001-11-13 do dziś
1024 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-13 do dziś
1185 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2001-11-13 do dziś
1285 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-13 do dziś
1393 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2001-11-13 do dziś
1451 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 21.03.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2005-05-10 do dziś
2data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-05-13 do dziś
3data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-14 do dziś
4data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-14 do dziś
5data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-14 do dziś
6data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-14 do dziś
7data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
8data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-21 do dziś
9data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
10data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2005-05-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-05-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-21 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-05-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów