„WSCHODNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000061201
Numer REGON: 017426740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2019-01-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/43810/18/395]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017426740 NIP 53616947652009-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„WSCHODNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2001-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 7 B kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2009-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ FILOCHOWSKĄ W KN J.WRZOCHALSKA-ZARĘBA, W.FILOCHOWSKA W WARSZAWIE W DNIU 09.10.2001 R. REP. A 3940/2001 -TEKST UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-16 do dziś
220.12.2005 ROK, REPERTORIUM A NR 6277/2005 NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 67 W ŁOMIANKACH ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 2 UST. 1, PAR. 2 UST. 2, PAR. 8 UST. 1, PAR. 11 UST. 12005-12-27 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI NASTĄPIŁA UCHWAŁĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 23 MAJA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 2538/2006 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ GABRIELĘ MARZINEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ NR 67 W ŁOMIANKACH ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 7, PAR. 16, PAR. 17 UST. 1 PKT 8, PAR. 212006-06-27 do dziś
407-02-2011 R., ASESOR NOTARIALNY LIDIA WOJEWÓDZKA-CICHEWICZ ZASTĘPCA KATARZYNY BORAWSKIEJ -NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT NR 41A LOK. 89/91, REP. A NR 1373/2011 -PARAGRAFY ZMIENIONE: § 7 UST. 1, § 11, § 13, § 15, § 17 UST. 1 PKT 1, § 17 UST. 1 PKT 5, § 17 UST. 1 PKT 12 (OTRZYMAŁ NR 15), § 18, § 19, § 20, § 21, § 24, PARAGRAFY USUNIĘTE: § 12 UST. 3, § 25 PARAGRAFY DODANE: § 12 UST. 3, § 12 UST. 4, § 12 UST. 5, § 12 UST. 6, § 12 UST. 7, § 14 UST. 3, § 14 UST. 4, § 15A, § 16A, § 17 UST. 1 PKT 12, § 17 UST. 1 PKT 13, § 17 UST. 1 PKT 142011-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość DWADZIEŚCIA CZTERY UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000 ZŁ2001-11-16 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość DWADZIEŚCIA PIĘĆ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ2001-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUVENTA BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0109412262017-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000070660 2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-11-13 do dziś
4
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość PIĘĆDZIESIĄT JEDEN UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25500 ZŁ2001-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,002002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 PLN2002-05-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2011-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIANKOWSKI2019-01-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ FRANCISZEK2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-16 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-17 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-17 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-03-17 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-03-17 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 16.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-09-22 do dziś
2data złożenia 02.07.2007 okres 2006 R.2007-07-16 do dziś
3data złożenia 29.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-13 do dziś
4data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
5data złożenia 16.09.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
6data złożenia 03.02.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-09 do dziś
7data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
8data złożenia 19.06.2013 okres OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
12data złożenia 22.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-09 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
4OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-07-16 do dziś
21 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-13 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-09 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
6OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-09-22 do dziś
22006 R.2007-07-16 do dziś
31 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-09 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
8OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów