INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000060963
Numer REGON: 000047504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389832/22/46]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2011-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000047504 NIP 72400002102007-01-17 do dziś
3. NazwaINSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”2006-07-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze BR 142001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 3 kod pocztowy 90-505 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z 10.05.1999 R. 2. 09.02.2001 R. -W PAR. 3 UST. 2 DODANO PKT 82001-11-13 do dziś
2UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ Z DNIA 17.08.2006 R.UCHWALONO STATUT DECYZJĄ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NR 223 Z DNIA 4 GRUDNIA 2006 R. ZATWIERDZONO STATUT INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX2007-01-17 do dziś
3UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU Z DNIA 8 LUTEGO 2011 ROKU UCHWALONO NOWY STATUT. DECYZJĄ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NR 53 Z DNIA 13 KWIETNIA 2011 ROKU ZATWIERADZONO NOWY STATUT INSTYTUTU2011-07-15 do dziś
4UCHWAŁA RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU Z DNIA 30.03.2017R. UCHWALONO NOWY STATUT. DECYZJĄ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NR 97 Z DNIA 15 MAJA 2017R. ZATWIERDZONO NOWY STATUT INSTYTUTU.2018-02-16 do dziś
526.03.2019 R.,-UCHWALONO NOWY STATUT.2019-06-14 do dziś
6UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ Z DNIA 24.04.2019 R. UCHWALONO NOWY STATUT, NASTĘPNIE ZATWIERDZONY DECYZJĄ NR 36 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 02.07.2019 R.2019-12-17 do dziś
7UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ Z DNIA 20.12.2021 R. UCHWALONO NOWY STATUT, NASTĘPNIE ZATWIERDZONY DECYZJĄ NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 22.02.2022 R.2022-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Organ założycielski
1
1. IgnorujMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH2011-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaWITCZAK2007-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGONELŻBIETA2007-05-08 do dziś
4. Numer KRS***********2007-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZYŃSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaWITOLD WOJCIECH2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B PROWADZENIE POZOSTAŁYCH BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH2011-07-15 do dziś
274 90 Z REALIZACJA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA METOD PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH2011-07-15 do dziś
385 60 Z PROWADZENIE SZKOLEŃ2011-07-15 do dziś
413 92 Z PRODUKOWANIE GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH SPECJALNYCH2011-07-15 do dziś
532 99 Z PRODUKOWANIE POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-15 do dziś
647 99 Z PROWADZENIE POZOSTAŁEJ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ WYROBÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA INSTYTUTU2011-07-15 do dziś
772 19 Z PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z PROWADZENIE POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ INSTUTYTU2015-09-17 do dziś
246 1 PROWADZENIE SPRZEDAŻY HURTOWEJ PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁALNIA INSTYTUTU2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument NA DZIEŃ 31.12.2001 data złożenia 12.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.02.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 DO 31.12.2002. 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002.2004-03-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 26.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-09-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 -31.12.20042005-06-08 do dziś
5data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
6data złożenia 12.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
8data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
9data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
11data złożenia 24.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2012-09-06 do dziś
12data złożenia 03.09.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-09-18 do dziś
13data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
14data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
15data złożenia 23.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
16data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
17data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
20data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
21data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
71 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2012-09-06 do dziś
801.01. 2012 R - 31.12.2012 R2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
71 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2012-09-06 do dziś
801.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów