SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA „BRZOZA” W MORYNIU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000060916
Numer REGON: 810607815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[RDF/459717/22/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP8106078152001-11-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA „BRZOZA” W MORYNIU W LIKWIDACJI2011-08-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY, nr w rejestrze 24582001-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina MORYŃ miejscowość MORYŃ2001-11-14 do dziś
2. Adresulica BRZOZOWA nr domu 6 kod pocztowy 74-503 poczta MORYŃ 2003-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.02.1994 R.2001-11-14 do dziś
225.06.2003 R. ZMIANA OD §1 DO §49 STATUTU2003-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2009-09-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĘZAK2009-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘŚLA2009-09-14 do dziś
2. ImionaTERESA2009-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 28.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-09-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 29.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-31 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-28 do dziś
5data złożenia 17.08.2006 okres 2005 ROK2006-10-25 do dziś
6data złożenia 01.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-05 do dziś
7data złożenia 28.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-04 do dziś
8data złożenia 10.08.2009 okres 2008 R2009-09-04 do dziś
9data złożenia 08.08.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-08-26 do dziś
10data złożenia 08.08.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-26 do dziś
11data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
13data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
14data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
15data złożenia 29.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-25 do dziś
22006 ROK2007-09-05 do dziś
32007 ROK2008-09-04 do dziś
42008 R2009-09-04 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-08-26 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-09-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-31 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-28 do dziś
52005 ROK2006-10-25 do dziś
62006 ROK2007-09-05 do dziś
72007 ROK2008-09-04 do dziś
82008 R2009-09-04 do dziś
91 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-08-26 do dziś
101 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 CZERWCA 2011 R. ORAZ UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 28 LIPCA 2011 R.2011-08-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMOISTNA LIKWIDATORA2011-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIOREK2011-08-26 do dziś
2. ImionaZYGMUNT KAZIMIERZ2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów