ASTRA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000060872
Numer REGON: 016333829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2018-02-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/130/18/89]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0163338292001-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 605262001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PRZY AGORZE nr domu 28 nr lokalu 10 kod pocztowy 01-930 poczta WARSZAWA-BIELANY kraj POLSKA 2006-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 KWIETNIA 2000 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SIENIAWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. NR A 1306/2000; AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. NR A 7325/01, ZMIANA PAR.: 1-25 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 LISTOPADA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A-9893/01 -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-11-13 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 09.03.2009 R., REP. A NR 2216/2009 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ KRZYSZTOF BORAWSKI -NOTARIUSZ UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91, 00-042 WARSZAWA, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIA JEJ NOWEJ TREŚCI2009-03-30 do dziś
301.08.2012 R. REPERTORIUM A NR 15741/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ NR 19 ASESOR NOTARIUSZA SŁAWOMIR GOŁĄBEK - § 8 - § 11 - § 23 PKT 12013-03-18 do dziś
421.01.2016 R., REP. A NR 2268/2016, NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE JEJ NOWEJ TREŚCI STANOWIĄCEJ JEDNOCZEŚNIE JEJ TEKST JEDNOLITY2016-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.047.000,00 ZŁOTYCH2016-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2004-11-22 do dziś
2. ImionaMAREK MANSWET2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-22 do dziś
3
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2009-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄD SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK MANSWET2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2007-06-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2007-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-06-12 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2008-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAŁECKI2009-10-05 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2009-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-05 do dziś
21. NazwiskoMAŁECKA2013-03-18 do dziś
2. ImionaDANUTA2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-03-30 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-30 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-03-30 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-03-30 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-03-30 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-03-30 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-30 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-30 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 8 MAJA 2000 R. -31 GRUDNIA 2000 R. data złożenia 19.03.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 8 MAJA 2000 R. -31 GRUDNIA 2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20012002-08-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-06-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-11 do dziś
5data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
6data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-12 do dziś
7data złożenia 25.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
8data złożenia 17.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
9data złożenia 04.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
10data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
11data złożenia 07.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
12data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
13data złożenia 31.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
14data złożenia 01.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
15data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
16data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 8 MAJA 2000 R. -31 GRUDNIA 2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-11 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-06-12 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów