TANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000060870
Numer REGON: 012864702
Numer NIP: 5212726856
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2024-04-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18679/24/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0128647022001-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 523832001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA LOTNIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 02-668 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOT. Z DNIA 15.12.1997, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA WANDA OSIECKA SOROKO I ROBERT GILER, W WARSZAWIE, REP. A 693/97 -ZMIANA UMOWY AKT NOT. Z DNIA 7.06.2001 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA W WARSZAWIE, REP. A 1712/2001 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 192001-11-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 STYCZNIA 2004 R., REP. A 294/2004, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI W WARSZAWIE, ZMIENIONO §§ 2, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2004-04-23 do dziś
318.11.2008 REPERTORIUM A NR 25017/2008, (AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.01.2009 REP. A NR 483/2009 -SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 18.11.2008 REP. A NR 25017/2008), NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁDKOWSKI, R. GILER SP. P. -ZMIENIONO § 7 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI2009-03-05 do dziś
405.09.2023 REPERTORIUM A NR 2633/2023, NOTARIUSZ EWA KORYCIŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA EWA KORYCIŃSKA, AGATA DARSKA-NOWAK SP. C. - USUWA SIĘ § 9, 17; ZMIENIONO § 10, § 12 UST. 2-3, § 15 UST. 3 - 4, § 16; DODAJE SIĘ § 12 UST.4-5, § 15 UST.5-92023-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKA TROJANOWSKA2015-02-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2004-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39 000 ZŁ2024-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOS2024-04-17 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ KRZYSZTOF2024-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ2024-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-04-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIDAKOWSKA ANDRÉN2024-04-17 do dziś
2. ImionaJULIA ANNA2024-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ2024-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-04-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2001-11-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2006-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000 ZŁ2024-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego99000,00 PLN2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport199000,00 PLN2001-11-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2023-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKA TROJANOWSKA2015-02-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2004-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2001-11-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-02-13 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-02-13 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-02-13 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-02-13 do dziś
559 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2015-02-13 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-13 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-02-13 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-02-13 do dziś
974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-02-13 do dziś
1093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 22.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 24.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-03-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 15.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-04-22 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-24 do dziś
6data złożenia 31.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-11 do dziś
7data złożenia 27.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-04 do dziś
8data złożenia 05.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-08 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-05 do dziś
10data złożenia 12.05.2011 okres 2010 ROK2011-05-18 do dziś
11data złożenia 19.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-25 do dziś
12data złożenia 16.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-24 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
14data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
15data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-22 do dziś
22005 ROK2006-07-24 do dziś
32006 ROK2007-06-11 do dziś
42007 ROK2008-06-04 do dziś
52008 ROK2009-05-08 do dziś
62009 ROK2010-07-05 do dziś
72010 ROK2011-05-18 do dziś
82011 ROK2012-04-25 do dziś
92012 ROK2013-05-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-03-30 do dziś
32005 ROK2006-07-24 do dziś
42006 ROK2007-06-11 do dziś
52007 ROK2008-06-04 do dziś
62008 ROK2009-05-08 do dziś
72009 ROK2010-07-05 do dziś
82010 ROK2011-05-18 do dziś
92011 ROK2012-04-25 do dziś
102012 ROK2013-05-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów