„JATER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000060789
Numer REGON: 016363316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2016-09-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/41800/16/926]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0163633162001-11-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 608172001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-13 do dziś
2. Adresulica DOMANIEWSKA nr domu 17/19 nr lokalu 194 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-672 poczta MOKOTÓW kraj POLSKA 2001-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ BUJARSKĄ W DNIU 07/04/2000, REP A-1864/20002001-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURAKOWSKI2001-11-13 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500, - (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2001-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2001-11-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WIESŁAW2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500, - (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2001-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELEC2001-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JÓZEF2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500, - (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2001-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGIEJM OHEIM2001-11-13 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500, - (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2001-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2002-06-07 do dziś
229 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
329 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
429 40 A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
529 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2002-06-07 do dziś
629 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
729 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-06-07 do dziś
831 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
931 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2002-06-07 do dziś
1031 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
1131 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
1232 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2002-06-07 do dziś
1333 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
1433 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2002-06-07 do dziś
1533 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-07 do dziś
1633 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2002-06-07 do dziś
1733 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-06-07 do dziś
1836 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
1945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-06-07 do dziś
2045 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2002-06-07 do dziś
2145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-07 do dziś
2245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-06-07 do dziś
2345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-06-07 do dziś
2445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-06-07 do dziś
2545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-06-07 do dziś
2645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-06-07 do dziś
2745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-06-07 do dziś
2845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-06-07 do dziś
2945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-06-07 do dziś
3045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-06-07 do dziś
3115 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
3245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-06-07 do dziś
3345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-06-07 do dziś
3445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-06-07 do dziś
3545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-06-07 do dziś
3645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-06-07 do dziś
3745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-06-07 do dziś
3845 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-06-07 do dziś
3945 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-06-07 do dziś
4045 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-06-07 do dziś
4145 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-06-07 do dziś
4224 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
4351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
4451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-06-07 do dziś
4551 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-06-07 do dziś
4651 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-06-07 do dziś
4751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-06-07 do dziś
4852 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-06-07 do dziś
4952 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
5052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-06-07 do dziś
5152 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-06-07 do dziś
5252 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-06-07 do dziś
5325 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-07 do dziś
5452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-06-07 do dziś
5555 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-06-07 do dziś
5660 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-06-07 do dziś
5760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-06-07 do dziś
5860 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-06-07 do dziś
5964 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2002-06-07 do dziś
6064 20 B TELEFONIA RUCHOMA2002-06-07 do dziś
6164 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-06-07 do dziś
6264 20 D RADIOKOMUNIKACJA2002-06-07 do dziś
6364 20 E RADIODYFUZJA2002-06-07 do dziś
6425 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-07 do dziś
6564 20 F TELEWIZJA KABLOWA2002-06-07 do dziś
6664 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-06-07 do dziś
6765 21 Z LEASING FINANSOWY2002-06-07 do dziś
6865 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-06-07 do dziś
6967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
7070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-07 do dziś
7170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-07 do dziś
7270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-07 do dziś
7371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-06-07 do dziś
7471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-06-07 do dziś
7525 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-06-07 do dziś
7671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-06-07 do dziś
7771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-06-07 do dziś
7871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-06-07 do dziś
7972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-06-07 do dziś
8072 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-06-07 do dziś
8173 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-06-07 do dziś
8273 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2002-06-07 do dziś
8374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-06-07 do dziś
8474 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-06-07 do dziś
8574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-06-07 do dziś
8625 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-06-07 do dziś
8774 40 Z REKLAMA2002-06-07 do dziś
8874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-06-07 do dziś
8974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-06-07 do dziś
9074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
9180 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-06-07 do dziś
9292 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2002-06-07 do dziś
9392 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
9492 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-06-07 do dziś
9592 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
9693 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 03.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-05 do dziś
5data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-11 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-31 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-07-31 do dziś
8data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
10data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
12data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
14data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-22 do dziś
15data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
16data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 01.04.20162016-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-11 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-31 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-07-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 01.04.20162016-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-11 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-31 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, 01.04.2016 R., UCHWAŁA NR 2/2016; NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 01.04.2016 R., REP. A NR 530/20162016-04-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JACEK JANKOWSKI UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2016-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJANKOWSKI2016-04-21 do dziś
2. ImionaJACEK2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, 01.04.2016 R., UCHWAŁA NR 2/2016; NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 01.04.2016 R., REP. A NR 530/20162016-04-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów