BOWLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000059996
Numer REGON: 570863538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[RDF/358249/21/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 570863538 NIP 76422028782007-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 15852001-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2001-11-20 do dziś
2. Adresulica ALEJA PIASTÓW nr domu 15 miejscowość PIŁA kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2001-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.1999 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 45, REP. A NR 8122/1999. 03.09.2001 R., REP. A NR 6781/2001, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 45. UCHYLENIE TREŚCI PAR. PAR. 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14 I NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA.2001-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2001-11-20 do dziś
2. ImionaARTUR OLAF2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ2018-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRENN2001-11-20 do dziś
2. ImionaALICJA2001-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.500,00 ZŁOTYCH2001-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000500,00 PLN2001-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1600000,00 PLN2001-11-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZA WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2001-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2018-09-13 do dziś
2. ImionaZBYSZKO WOJCIECH2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2001-11-20 do dziś
2. ImionaARTUR OLAF2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z BARY2018-09-07 do dziś
256 29 Z STOŁÓWKI2018-09-07 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-09-07 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-09-07 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-07 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-07 do dziś
746 69 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2018-09-07 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2018-09-07 do dziś
977 29 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2018-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
4data złożenia 04.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
5data złożenia 12.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-05 do dziś
6data złożenia 07.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
7data złożenia 18.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
8data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
9data złożenia 20.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
10data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
16data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
17data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
18data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
19data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-05 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów