FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CHEM-BUD” K.TOKARCZYK, M.CYGNAROWICZ - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000059846
Numer REGON: 490829090
Numer NIP: 7342543575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/496065/23/100]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP4908290902001-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CHEM-BUD” K.TOKARCZYK, M. CYGNAROWICZ -SPÓŁKA JAWNA2001-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2001-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica ŻEGLARSKA nr domu 5 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2013-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CHEM-BUD” K.TOKARCZYK, M.CYGNAROWICZ -SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ ŁĘKA SIEDLECKA2005-08-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KORZENNA miejscowość ŁĘKA SIEDLECKA2005-08-04 do dziś
3. Adresulica BUDYNEK ZLEWNI MLEKA miejscowość ŁĘKA SIEDLECKA kod pocztowy 33-322 poczta KORZENNA 2005-08-04 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CHEM-BUD” K.TOKARCZYK, M.CYGNAROWICZ -SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU UL. WĘGIERSKA 1862008-05-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2008-05-30 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica WĘGIERSKA nr domu 186 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2008-05-30 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „CHEM-BUD” K.TOKARCZYK, M.CYGNAROWICZ - SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ NOWY SĄCZ2013-05-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2013-05-13 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica PIRAMOWICZA nr domu 1 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2013-05-13 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 25.05.1998 ROKU FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „CHEM-BUD” SPÓŁKA CYWILNA -UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 27.09.2001 ROKU I ZMIANY DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 27.09.2001 ROK DOTYCZACE; PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27.09.2001 ROKU.2001-11-20 do dziś
202.04.2013 R. ZMIANA: § 3, § 4, § 5, § 6 PKT 1 PKT 3, § 8 PKT 2, § 9 PKT 22013-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 27.08.2001 ROK WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ;” CHEM-BUD” S.C. MIROSŁAWA CYGNAROWICZA I KRZYSZTOFA TOKARCZYKA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ.2001-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CHEM-BUD” SPÓŁKA CYWILNA2001-11-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-20 do dziś
3. Numer w rejestrze13150/982001-11-20 do dziś
5. Numer REGON4908290902001-11-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGNAROWICZ2001-11-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2001-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2001-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, EWENTUALNIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.2001-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGNAROWICZ2001-11-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2001-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-05-13 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-05-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-13 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-13 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-05-13 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-13 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-05-13 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-05-13 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-08-04 do dziś
4data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-23 do dziś
5data złożenia 30.04.2007 okres 2006 R.2007-05-16 do dziś
6data złożenia 06.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-30 do dziś
7data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-20 do dziś
8data złożenia 18.11.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-11-22 do dziś
9data złożenia 18.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
13data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
14data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
15data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-25 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
19data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-23 do dziś
22006 R.2007-05-16 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-11-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów