SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „RAZEM”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000059654
Numer REGON: 001019740
Numer NIP: 7991001078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/13973/22/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010197402001-12-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „RAZEM”2001-12-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze 4822001-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina WIERZBICA miejscowość WIERZBICA2001-12-03 do dziś
2. Adresulica WIATRACZNA nr domu 9 nr lokalu 24 kod pocztowy 26-680 poczta WIERZBICA 2004-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.12.19822001-12-03 do dziś
211.12.2003 R.UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2004-04-08 do dziś
329.11.2007 R. -UCHWAŁA ZP 1/2007 R. -PAR. 5 UST. 2 PKT 2, PAR. 9 UST. 1 PKT 7B, UST. 2 PKT 1 ZD.1, PAR. 13 UST. 1, 2, 3, 4 PKT 14, PAR. 14 PKT 5, PAR. 16 UST. 1, UST. 2 PKT 5, PAR. 17 UST. 2 PKT 1, PAR. 19 UST. 3, 4, 5, 6, 11, PAR. 21 PKT 2, 3, PAR. 23 UST. 6, PAR. 26 UST. 4, 5, 6, PAR. 29 UST. 1, 2, 4, PAR. 31, PAR. 32 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 38, PAR. 48, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 71 UST. 4, PAR. 72 UST. 2, PAR. 75, PAR. 80., PAR. 81, PAR. 82, PAR. 87 UST. 1A, B, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 92 UST. 2, PAR. 93, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 102, PAR. 105 PKT 2, 3, 4, PAR. 106, PAR. 107 UST. 1, PAR. 110 PKT 1, 2, 3, PAR. 112 UST. 2, PAR. 119 UST. 4, 6, PAR. 121 PKT A PKT D, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 126, PAR. 127, PAR. 129, PAR. 132, PAR. 134, PAR. 135, PAR. 142, PAR. 148 UST. 6.2008-02-05 do dziś
417.07.2009 R. -PAR. 123 UST. 32009-10-21 do dziś
521.05.2010 R. -UCHWAŁA NR 1/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA -ZMIENIONO PAR. 82 UST. 5, PAR. 90 PKT 1, PAR. 94 PKT 2, PAR. 95, PAR. 114 UST. 3, 4, 5, 62010-09-13 do dziś
627.06.2011 R. SKREŚLONO: W PAR. 109 UST. 1 PKT 5, PKT 9, W PAR. 110 UST. 6, W PAR. 131 UST. 1 PKT 23, W PAR. 152 UST. 1 PKT 8, ZMIENIONO: PAR. 110 UST. 4, PAR. 138 PKT 6.2011-10-17 do dziś
727.04.2012 R.: PAR. 12 UST. 1, PAR. 108 UST. 1, PAR. 131 UST. 1 PKT. 10, PAR. 120 UST. 16, PAR. 122 UST. 3; 21.06.2013 R.: PAR. 12 UST. 1 I 2, PAR. 94 PKT. 3, PAR. 114 UST. 3 PKT. 2, PAR. 123 UST. 3, PAR. 160, PAR. 161.2014-01-24 do dziś
807.06.2018 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU W CAŁOŚCI I UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA2001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPEĆ2017-01-18 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2017-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-18 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-08 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-08-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-12 do dziś
41. NazwiskoRADKA2007-11-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2007-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-05 do dziś
51. NazwiskoLIS2016-04-15 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-15 do dziś
61. NazwiskoSEKULSKA2014-01-24 do dziś
2. ImionaALINA MAŁGORZATA2010-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-17 do dziś
71. NazwiskoCIEŚLAK2001-12-03 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-12-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWICZ2022-06-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECH2022-06-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIERSKI2022-06-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-06-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2022-06-21 do dziś
2. ImionaEWA2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANOWICZ2022-06-21 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUZIMEK2018-10-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTOREK2017-01-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-03 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-03 do dziś
370 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-04-08 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-08 do dziś
592 31 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-04-08 do dziś
670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-08 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 06.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZEŃ 2004 DO 31 GRUDZIEŃ 2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2004 -31 GRUDZIEŃ 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ 2004 -31 GRUDZIEŃ 20042005-08-12 do dziś
4data złożenia 25.09.2006 okres 1.01.2005.-31.12.20052006-10-05 do dziś
5data złożenia 03.09.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
6data złożenia 03.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
7data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-22 do dziś
8data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
9data złożenia 22.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-29 do dziś
10data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-07 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
14data złożenia 29.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
16data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
19data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
20data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005.-31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
31.01.2005.-31.12.20052006-10-05 do dziś
401.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-09-29 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów