„APTEKA ŚW.JANA” MICHAŁ PIWKO. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000059544
Numer REGON: 270654910
Numer NIP: 6340141197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537691/23/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚW.JANA” MICHAŁ PIWKO. SPÓŁKA JAWNA2008-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 WRZEŚNIA 2001 ROK2001-11-07 do dziś
225 SIERPNIA 2003 R. -ZMIANA PAR. 6 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2003-11-21 do dziś
330 WRZESNIA 2006 R. PARAGRAFY ZMIENIONE:; PAR. 1 UST. 1, PAR. 3 UST. 2, PAR. 4, PAR. 6 UST. 12006-11-13 do dziś
4UCHWAŁA NR 1/2008 Z DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU ZMIENIONO PAR. 4 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2008-01-30 do dziś
5UCHWAŁA NR 2/2008 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „APTEKA ŚW. JANA” MICHAŁ PIWKO, SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 1 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, PAR. 1 UST. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 6 UST. 1 ORAZ UST. 3, PAR. 12.2008-06-10 do dziś
607.06.2017 ZMIENIONO: § 3 UST. 1 I § 6 UST. 12017-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-11-07 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-07 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-11-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKO2008-01-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENRYK2008-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-01-30 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKO2008-06-10 do dziś
2. ImionaHENRYK2008-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-06-10 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA ŚW. JANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673423542017-08-17 do dziś
4. Numer KRS0000679657 2017-08-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2008-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKO2008-06-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENRYK2008-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKO2008-06-10 do dziś
2. ImionaHENRYK2008-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA ŚW. JANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673423542017-08-17 do dziś
4. Numer KRS0000679657 2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-10 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-06-10 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-10 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-06-10 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-10 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-10 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-06-10 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 20.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2003 R.-31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2003 R.-31 GRUDNIA 2003 R.2004-04-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.2005-05-19 do dziś
5data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
6data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
7data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
8data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
9data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
11data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
12data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
13data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
14data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
15data złożenia 18.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
16data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów