„BUDAM - AG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000059424
Numer REGON: 011645116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-07
Sygnatura akt[RDF/231820/20/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011645116 NIP 52110668142008-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDAM -AG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 450572001-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-13 do dziś
2. Adresulica BARTYCKA nr domu 26 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.1995 NOT. JOANNA GIERYSZEWSKA -SOBOLAK, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 1656/95 19.09.2001 NOT. JOLANTA JAWOROWSKA, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 2802/2001 ZMIANA PARAGRAFU 3, 10 UMOWY SPÓŁKI2001-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWIKOWSKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaBOHDAN STEFAN2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ2001-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1195000,00 PLN2001-11-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWIKOWSKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaBOHDAN STEFAN2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWIKOWSKA2019-06-26 do dziś
2. ImionaMARIA HELENA2001-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 E BUDOWA ELEKTROWNI WODNYCH I WIATROWYCH2001-11-13 do dziś
245 24 B BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2001-11-13 do dziś
340 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH WODNYCH I WIATROWYCH2001-11-13 do dziś
490 00 B ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW2001-11-13 do dziś
551 HANDEL HURTOWY2001-11-13 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY2001-11-13 do dziś
760 24 B USŁUGI TRANSPORTU DROGOWEGO POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-11-13 do dziś
870 31 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZAKUPIE, SPRZEDAŻY I WYNAJMOWANIU NIERUCHOMOŚCI2001-11-13 do dziś
974 ŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-13 do dziś
1045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH2001-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2001 -31.12.20012008-03-27 do dziś
2data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2002 -31.12.20022008-03-27 do dziś
3data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-03-27 do dziś
4data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-03-27 do dziś
5data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-03-27 do dziś
6data złożenia 12.03.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-03-27 do dziś
7data złożenia 12.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
8data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
17data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
18data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
19data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 -31.12.20012008-03-27 do dziś
201.01.2002 -31.12.20022008-03-27 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032008-03-27 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042008-03-27 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052008-03-27 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062008-03-27 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów