ENEA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000059066
Numer REGON: 410372840
Numer NIP: 6971862316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu112Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401369/22/528]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4103728402001-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze 11022001-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość GRONÓWKO2001-11-05 do dziś
2. Adresnr domu 30 miejscowość GRONÓWKO kod pocztowy 64-111 poczta LIPNO kraj POLSKA 2001-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KN W LESZNIE -RYSZARD STAWOWY, AKT NOT. REP. A NR 6327/1997 Z DNIA 10.07.1997 R.2001-11-05 do dziś
230.12.2003 R., REP. A NR 11158/2003, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 14/3; -ZMIENIONO: §7 UST. 1, §9, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV, §13, §14 UST. 2, §18 UST. 2, 3, 4, §21, §30 UST. 1, 2, 3, §31 UST. 3, §34 UST. 1, 3, §36 UST. 2, 3, §38 UST. 1, §42 UMOWY SPÓŁKI, -SKREŚLONO: §43, §44 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-05 do dziś
3UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.08.2007 R., REP. A NR 15179/2007, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2008 R., REP. A NR 3006/2008, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 18 PKT 5, 17, § 22, § 26, § 30 PKT 5, § 31 -UCHYLONO: § 22A2008-03-11 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.01.2009 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 571/2009 ZMEINIONO TREŚĆ § 18 PKT 11, § 30 PKT 7, § 43-44 UMOWY, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 18 OKREŚLONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 2, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 30 OKREŚLONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 2 I 3 ORAZ DODANO DO JEGO TREŚCI PKT 11-19, -SKREŚLONO TREŚĆ UST. 1 § 19 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ.2009-02-09 do dziś
608.09.2009 R., REP. A NR 8345/2009, KANCELARIA NOTARIALNA OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU -ZMIENIONO: § § OD 4 DO 29 UMOWY SPÓŁKI -SKREŚLONO: § § OD 30 DO 44 UMOWY SPÓŁKI; PRZED § 1 OZNACZENIA „ROZDZIAŁ I”; PRZED § 6 OZNACZENIA „ROZDZIAŁ II”, ZASTĄPIENIE TYTUŁU „PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI” TYTUŁEM „PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI”; PRZED § 7 OZNACZENIA „ROZDZIAŁ III”, ZASTĄPIENIE TYTUŁU „KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI” TYTUŁEM „KAPITAŁY”; PRZED § 13 OZNACZENIA „ROZDZIAŁ IV” I „ORGANY SPÓŁKI” -DODANO: PRZED § 9 TYTUŁ „PRAWA I OBOWIĄZKI” WSPÓLNIKÓW „; PRZED § 11 TYTUŁU” ORGANY SPÓŁKI „; PRZED § 12 TYTUŁU” ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „; PRZED § 15 TYTUŁU” RADA NADZORCZA „; PRZED § 19 TYTUŁU” ZARZĄD „; PRZED § 23 TYTUŁU” GOSPODARKA SPÓŁKI „; PRZED § 27 TYTUŁU” POSTANOWIENIA KOŃCOWE”.2009-10-21 do dziś
722.12.2009 R., REP. A NR 19065/2009, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 7, § 82010-04-02 do dziś
812.04.2010 R., REP. A NR 5135/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -DODANO: W § 4 UST. 32010-05-06 do dziś
929.06.2010 R., REP. A NR 9931/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I § 8 UMOWY SPÓŁKI.2010-08-20 do dziś
1029.10.2010 R., REP. A NR 17664/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 6, § 7, § 8.2010-12-01 do dziś
1126.07.2011 R., REP. A NR 10728/2011, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 7 UST. 1, -DODANO: § 8 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2011-09-15 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.05.2012 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6756/2012 ZMIENIONO: § 14 UST. 1 PKT 3, PKT 7, PKT 12, PKT 15, PKT 20; § 14 UST. 3; § 16 PKT 3; § 17 UST. 1 PKT 6, § 17 UST. 3, § 22 UST. 3 PKT 12, -W § 19 DODANO PKT 5 I 6.2012-06-22 do dziś
1321.08.2012 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 11266/2012 - ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 7 UST. 3 - DO TREŚCI § 8 DODANO UST. 62012-09-20 do dziś
14AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.09.2013R., REP.A NR 8373/2013, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §4 UST.3, W §4 DODANO UST.4, W §14 UST.1 DODANO PKT 21-23, DODANO §19’ UST. 1 I 2, ZMIENIONO §212013-10-28 do dziś
1528.03.2014 R., REP. A NR 2255/2014, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PRZYJĘŁO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2014-05-05 do dziś
1618.07.2014 R., REP. A NR 631/2014, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO TREŚĆ § 7 ORAZ § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI - DODANO W § 9 UMOWY SPÓŁKI UST. 7 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-09-01 do dziś
1717.12.2014R., REP.A NR 9769/2014, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI2015-01-20 do dziś
18AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2017R., REP. A NR 7558/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZASTĄPIONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY NOWĄ TREŚCIĄ UCHWALAJĄC JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2017-11-29 do dziś
1912.07.2018R., REP. A NR 4571/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §17 UST. 6; W §17 WYKREŚLONO UST. 8, A DOTYCHCZASOWY UST. 9 OTRZYMAŁ OZNACZENIE UST. 8.2018-11-09 do dziś
2007.11.2019R., REP. A NR 8524/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §15 UST. 2, §17 UST. 3, §17 UST. 5 PKT 1) LIT. C), §18 UST. 2 PKT 1) LIT. A), §18 UST. 2 PKT 2), §20 UST. 3, §25 UST. 5, §30.2019-12-14 do dziś
2114.12.2020R., REP. A NR 13614/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIANA: §17 UST. 5 PKT 1) DODANO LIT. K); §17 PO UST. 8 DODANO UST. 9; §18 UST. 2 PO PKT 4) DODANO §5).2021-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA SPÓŁKA AKCYJNA2005-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301399602001-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000012483 2001-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23.626 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.846.500,00 ZŁ2014-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11846500,00 ZŁ2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1362.800,00 PLN2001-11-05 do dziś
22151500,00 ZŁ2010-04-02 do dziś
3540000,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
41151000,00 ZŁ2011-09-15 do dziś
52265000,00 ZŁ2012-09-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLTERMANN2019-12-14 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2019-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2019-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2019-10-01 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOT2016-10-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. ROZWOJU2016-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSŁAWSKI2017-07-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. PRACOWNICZYCH2017-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUBE2017-07-17 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH2017-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERACKI2001-11-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2001-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOMCZAK2022-02-14 do dziś
2. ImionaDAWID ŁUKASZ2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-14 do dziś
21. NazwiskoRZEPECKA-ANDRZEJAK2021-02-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-15 do dziś
31. NazwiskoWITUCKI2020-10-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-09 do dziś
41. NazwiskoJAKUBOWSKI2017-09-06 do dziś
2. ImionaJACEK2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-06 do dziś
51. NazwiskoKRUBER2017-09-06 do dziś
61. NazwiskoGRABOWSKA2016-10-06 do dziś
2. ImionaRENATA ELWIRA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPAWLAK2007-02-26 do dziś
2. ImionaROMAN2007-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, TJ. WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW2016-02-03 do dziś
21. NazwiskoSPEK2007-10-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2007-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, TJ. WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW2016-02-03 do dziś
31. NazwiskoSZUMAN2011-06-08 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, TJ. WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW2016-02-03 do dziś
41. NazwiskoKIWITT2016-02-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, TJ. WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW2016-02-03 do dziś
51. NazwiskoMATUSZAK2016-02-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, TJ. WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW2016-02-03 do dziś
61. NazwiskoPOŻARYCKI2016-03-08 do dziś
2. ImionaARTUR2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, TJ. WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW2016-03-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-01-08 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-01-08 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-08 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-08 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-01-08 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-08 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-08 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-08 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-01-08 do dziś
1081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. data złożenia 06.06.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-17 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-20 do dziś
6data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
7data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
8data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
9data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
10data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
11data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
12data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
13data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
14data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
15data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
16data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
17data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
18data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
19data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
20data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
21data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
22data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-20 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-20 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-10-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRONÓWKU Z DNIA 03.08.2007 R. -AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2007 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 15179/2007, ZADECYDOWANO O POŁĄCZNENIU W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRONÓWKU SPÓŁEK: ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GNIEŹNIE, ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD PIŁA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PILE, ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD POZNAŃ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ENERGETYKA POZNAŃSKA ZAKŁAD INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH INVECO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH BYDGOSZCZ S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ORAZ ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „ENERGOBUD” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GNIEŹNIE, ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD PIŁA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PILE, ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD POZNAŃ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ENERGETYKA POZNAŃSKA ZAKŁAD INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH INVECO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH BYDGOSZCZ S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ORAZ ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „ENERGOBUD” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. NA ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRONÓWKU.2007-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH., TJ. W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD SP. Z O.O. („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) SPÓŁEK ZAKŁAD USŁUG PRZEWOZOWYCH „ENERGOTRANS” SP. Z O.O. ORAZ „ENERGETYKA WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ EWINN” SP. Z O.O. („SPÓŁKI PRZEJMOWANE”) PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI KAŻDEJ ZE SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, TJ. SPÓŁCE ENEA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS 0000012483). UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD SP. Z O.O. W DNIU 29.10.2010 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZAKŁAD USŁUG PRZEWOZOWYCH „ENERGOTRANS” SP. Z O.O. W DNIU 29.10.2010 R. ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „ENERGETYKA WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ EWINN” W DNIU 29.10.2010 R.2010-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-09-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § L PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ENERGETYKA POZNAŃSKA ZAKŁAD TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ), Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. DOKONANE NA PODSTAWIE: UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 18.07.2014 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK, W TYM WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYSOKOŚCI DOPŁAT, UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU W ZYSKU ORAZ ZGODY NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZAWARTEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ 2/4, AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2014, REP. A NR 631/2014. UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 18.07.2014 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENERGETYKA POZNAŃSKA ZAKŁAD TRANSPORTU SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK, W TYM WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYSOKOŚCI DOPŁAT, UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU W ZYSKU ORAZ ZGODY NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZAWARTEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ 2/4, AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2014 R., REP. A NR 636/2014.2014-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów