SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000058686
Numer REGON: 272491027
Numer NIP: 6441014365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422386/22/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2724910272001-11-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKUM”2001-11-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14012001-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2001-11-07 do dziś
2. Adresulica CHEMICZNA nr domu 12 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC 2001-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.01.1995 R. SKEŚLONO PARAGRAFY OD 3 DO 102 ORAZ WSZYSKIE ŚRÓDTYTUŁY I NADANO NOWE BRZMIENIE W PARAGRAFACH OD 3 DO 79 STATUTU - POSTANOWIENIE SĄDU Z DNIA 28.09.2000 R.2001-11-07 do dziś
2ZMIANA STATUTU -22.02.2002 R. SKREŚLONO PAR. PAR. PD 3 DO 79 WRAZ ZE WSZYSTKIMI ŚRÓDTYTUŁAMI I NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. PAR. OD 3 DO 89 STATUTU2002-07-31 do dziś
3ZPCZ W DNIU 23.06.2004 R. ZMIANIE ULEGŁU: PAR. 3 UST. 1, PAR. 7 UST. 16, PAR. 17 UST. 1, PAR. 19 UST. 5, PAR. 33 UST. 1 I 3, PAR. 36 UST. 1, PAR. 41, PAR. 59 UST. 5 I 6, PAR. 61, PAR. 70 UST. 2 I PAR. 71 UST. 22004-09-30 do dziś
430.05.2007 R.- UCHWAŁA NR 11/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW TREŚĆ STATUTU W CAŁOŚCI ZMIENIONA-NOWY STATUT2007-08-21 do dziś
528.11.2007 R. -UCHWAŁA NR 4/2007 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW TREŚĆ STATUTU W CAŁOŚCI ZMIENIONA2008-01-15 do dziś
625.06.2009 R. (UCHWAŁA NR 9/2009 PODJĘTA NA CZĘŚCIACH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 23.06.2009 R., 24.06.2009 R., 25.06.2009 R.) ZMIENIONO: PAR. 16 UST. 2, PAR. 27 UST. 2 I 3, PAR. 42 UST. 6, PAR. 43 UST. 3, PAR. 53 UST. 1, PAR. 150 UST. 1.2009-08-21 do dziś
709.06.2010 R. (UCHWAŁA NR 13/2010 PODJĘTA NA CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 7.06.2010 R., 8.06.2010 R., 9.06.2010 R.) 1. ZMIANIE ULEGŁ: § 28 UST. 7 I 8, § 33 UST. 3 I 4, § 34, § 36, § 42 UST. 6, § 53 PKT „O”, § 92 UST. 2, § 119, § 120, § 124, § 125, § 130, § 132, § 148 UST. 2, § 150 UST. 5; 2. SKREŚLONO: § 35 ORAZ § 92 UST. 3; 3. DODANO: W § 53 PUNKTY „S”, „T” I „U” ORAZ § 134 ZE ZN. 1.2010-07-22 do dziś
8ZMIANA STATUTU - 26.06.2018R. I. ZMIANIE ULEGŁY: SPIS TREŚCI: § 2 UST. A) I B), § 4 UST. 1 I 2, § 5 UST. 1, 2 I 3, § 6, § 7 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2.2, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 18, § 22, § 25, § 26, § 28, § 30, § 32, § 39, § 40, § 44, § 52, § 53, § 56, § 58, § 62, § 63, § 64, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 73, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 96, § 99, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 110; TYTUŁ ROZDZIAŁU: 7.4; § 111, § 117, § 119, § 121, § 122, § 124, § 125, § 130, § 132, § 136, § 137, § 141, § 147, § 148, § 150, § 151, § 153, § 157. II. DODANO W: § 5 UST. 4, 5, 6, § 7, 8 I 9, W § 12 UST. 1 G, W § 13 UST. 1 PKT. F ORAZ UST. 2, 3 I 4, § 17 UST. 3, § 28 UST 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, § 30 UST. 3, 4, 5, § 40 UST. 1 PKT. 31, § 53 UST. 1 PKT. V, § 62 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 64 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 91 ZE ZNACZKIEM 1, § 92 UST. 3, § 108 UST. 2 I 3, § 110 UST. 2 I 3, § 111 UST. 6, 7, 8, 9, 10 I 11, § 125 UST. 1 PKT. D, § 130 UST. 1 PKT. D, § 145 UST 6 ZE ZNACZKIEM 1 I 2, § 150 UST. 5 ZE ZNACZKIEM 1; III. USUNIĘTO: § 11Z ROZDZIAŁU 2.3, § 15, § 16, § 19, § 20, § 44 UST. 1 PKT. 19 I 20, § 52 UST. 8, § 62 UST. 9, § 66 UST.4, § 69 UST. 2, § 72 UST. 3, § 95, § 98, § 100, § 101, § 112, § 119 UST. 3, 4 I 5, § 120, § 125 UST. 3,4 I 5, § 129, § 142, § 146, § 148 UST. 2 PKT. C, § 150 UST 4, § 154, § 155, § 156.2018-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWALIGÓRA2009-04-16 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2009-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-16 do dziś
21. NazwiskoŚCIŚLICKI2009-04-16 do dziś
2. ImionaZYGMUNT IRENEUSZ2009-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-16 do dziś
31. NazwiskoWISZNIEWSKI2001-11-07 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2001-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-07 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2001-11-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKUŁA2019-12-09 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2019-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZWADOWSKI2019-07-11 do dziś
2. ImionaJAN2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŃTOCH2019-07-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JERZY2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPOTA2019-07-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEL2019-07-11 do dziś
2. ImionaTERESA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITWINKO2016-09-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2016-09-07 do dziś
2. ImionaIWONA2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSYSAKIEWICZ2021-12-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM I KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. OBOWIĄZEK DZIAŁANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA P. AGNIESZKA SYSAKIEWICZ WYKONYWAĆ BĘDZIE WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PEŁNOMOCNICTWO NINIEJSZE OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI UPRAWNIENIE DO: 1) PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ ORAZ SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁDZIELNIĄ ORAZ PROWADZENIEM JEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM ZAWIERANIE UMÓW, OŚWIADCZEŃ, JAK RÓWNIEŻ PODPISYWANIE, SKŁADANIE ORAZ PRZYJMOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU PISM, DOKUMENTÓW, WYJAŚNIEŃ; 2) WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED WSZYSTKIMI ORGANAMI, INSTYTUCJAMI ORAZ URZĘDAMI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁDZIELNIĄ I PROWADZENIEM JEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PRZED URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH; 3) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDAMI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SPÓŁDZIELNIĄ. PEŁNOMOCNIK NIE JEST UPOWAŻNIONY DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNIKÓW.2021-12-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-07-31 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-29 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-29 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 05.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres OD 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-06 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
15data złożenia 03.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów