„ASTALPLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000058624
Numer REGON: 016570096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2017-07-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29473/17/529]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0165700962001-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTALPLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 622012001-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA miejscowość WARSZAWA2001-11-15 do dziś
2. Adresulica PŁOCHOCIŃSKA nr domu 15 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-191 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2000 R.NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. NOWOLIPKI 27B REP. A NR 6795/2000 AKT NOTARIALNY Z DNIA -14.08.2001 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA MORELOWSKA-MAMIŃSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BODUENA 4/9 REP. A NR 46/2001 ZMIANA §3,§5 UST. 3,§12 UST. 1, UST. 2, UST. 4,§13 UST. 1,§ 14 UST. 1,§15; 25.10.2001 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA MORELOWSKA-MAMIŃSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,UL. BODUENA 4/9,REP. A NR 1232/2001,ZMIANA §12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI,USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2001-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDLIŃSKA2001-11-15 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.000 ZŁOTYCH2009-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDLIŃSKI2009-09-30 do dziś
2. ImionaKAROL STANISŁAW2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH2009-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60.000,00 PLN2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport158.000,00 PLN2001-11-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIDLIŃSKI2006-08-21 do dziś
2. ImionaKAROL STANISŁAW2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-08-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 12 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO2001-11-15 do dziś
228 52 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2001-11-15 do dziś
328 63 PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2001-11-15 do dziś
428 75 PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-15 do dziś
536 1 PRODUKCJA MEBLI2001-11-15 do dziś
645 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2001-11-15 do dziś
745 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI;2001-11-15 do dziś
845 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-11-15 do dziś
945 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-11-15 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY2001-11-15 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY2001-11-15 do dziś
1225 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2001-11-15 do dziś
1360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-11-15 do dziś
1470 11 ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-15 do dziś
1570 12 KUPNO NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-15 do dziś
1670 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-15 do dziś
1774 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-15 do dziś
1874 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2001-11-15 do dziś
1974 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-11-15 do dziś
2074 40 REKLAMA2001-11-15 do dziś
2174 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2001-11-15 do dziś
2226 61 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH2001-11-15 do dziś
2326 63 PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2001-11-15 do dziś
2426 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2001-11-15 do dziś
2526 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2001-11-15 do dziś
2627 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2001-11-15 do dziś
2727 54 ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2001-11-15 do dziś
2828 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 15.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 24.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-04-22 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres 2005 R.2006-04-10 do dziś
4data złożenia 27.03.2007 okres ZA 2006 R.2007-06-19 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-10 do dziś
6data złożenia 31.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-09-10 do dziś
7data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-01-31 do dziś
8data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-31 do dziś
9data złożenia 28.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-10 do dziś
2ZA 2006 R.2007-06-19 do dziś
32007 ROK2008-07-10 do dziś
4ZA ROK 20082009-09-10 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-01-31 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-01-31 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-04-22 do dziś
32005 R.2006-04-10 do dziś
4ZA 2006 R.2007-06-19 do dziś
52007 ROK2008-07-10 do dziś
6ZA ROK 20082009-09-10 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092013-01-31 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-01-31 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów