„AURIGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000058337
Numer REGON: 430801767
Numer NIP: 9461957137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340470/21/381]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP4308017672001-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AURIGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 38942001-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2018-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU nr domu 5 kod pocztowy 20-008 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2018-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.1997 R-KN W LUBLINIE NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA REP A NR 112/97 16.10.2001 R.KN W LUBLINIE NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA REP. A NR 3661/2001 ZMIANY PARAGRAFÓW: 3, 6, 10, 16 UST 1, 17 UST 4 I 5, 18, 20- UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2001-10-31 do dziś
203.01.2007 R., NOTARIUSZ EWA BARAN, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 38/2007 ZMIENIONO: § 2, § 9, SKREŚLONO: § 7, W POZOSTAŁYCH ZMIENIONO NUMERACJĘ.2007-02-28 do dziś
330.06.2010 R. NOTARIUSZ EWA BARAN KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KRAK. PRZEDMIEŚCIE 41/9, REPERTORIUM A NR 2998/2010 -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-07-16 do dziś
421.12.2011 R., REP. A NR 15673/2011, NOTARIUSZ EWA BARAN, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE -ZMIENIONO § 6 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2012-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „LARCUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4305056322012-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000065506 2012-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIAK BORTOLINI2021-06-30 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ALEKSANDRA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH ORAZ UDZIAŁ W 1/3 Z 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z DARIO BORTOLINI I FABIO BORTOLINI.2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTOLINI2021-06-30 do dziś
2. ImionaDARIO2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyUDZIAŁ W 1/3 Z 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z GRAŻYNĄ STANIAK-BORTOLINI I FABIO BORTOLINI.2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTOLINI2021-06-30 do dziś
2. ImionaFABIO2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyUDZIAŁ W 1/3 Z 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z GRAŻYNĄ STANIAK-BORTOLINI I DARIO BORTOLINI.2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19600,00 PLN2001-10-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBULSKI2018-08-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACH2001-10-31 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MAREK2001-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-31 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-07-16 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-07-16 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-07-16 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-07-16 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-07-16 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-16 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-07-16 do dziś
801 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-02-21 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-02-21 do dziś
1046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 30.03.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R -31.12.2000 R.2001-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
6data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
7data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
8data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
9data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
10data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
11data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
12data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-18 do dziś
13data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
14data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
15data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
16data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
17data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
18data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
19data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
20data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
21data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R-31.12.2000 R.2001-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-06-18 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów