„APTEKI” ŻYWCZYK SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000057640
Numer REGON: 292443515
Numer NIP: 6612102605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-02-14
Sygnatura akt[RDF/580715/24/84]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2924435152004-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKI” ŻYWCZYK SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2001-10-29 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 15 miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kraj POLSKA 2001-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2001 ROK, REP. A 4339/2001 NOTARIUSZ LIDIA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. FOCHA 1.2001-10-29 do dziś
209.03.2004 ROK, REP. A 72/2004 -NOTARIUSZ WANDA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. GÓRZYSTA 2/2: ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI Z WYJATKIEM § 3.2004-05-25 do dziś
327.10.2008 R. -REP. A 7471/2008, NOTARIUSZ WANDA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. SANDOMIERSKA 8, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 3.2009-01-21 do dziś
426.02.2009 R. -REP. A 1098/2009, NOTARIUSZ WANDA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. SANDOMIERSKA 8 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 6, § 17.2009-04-23 do dziś
501.06.2012 R., REP. A 1379/2012, NOTARIUSZ ANNA KAMIŃSKA-STERNAL, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. WARDYŃSKIEGO 15 B -ZMIENIONO § 3.2012-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYWCZYK2017-06-09 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ2017-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŻYWCZYK2017-06-09 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-01-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-21 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-21 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-01-21 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-01-21 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-21 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-21 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-07-24 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-07 do dziś
4data złożenia 09.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
5data złożenia 19.04.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
6data złożenia 07.05.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
8data złożenia 19.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
13data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-23 do dziś
14data złożenia 05.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
15data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
16data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
17data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-20 do dziś
18data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
19data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-25 do dziś
20data złożenia 14.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-25 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-11-07 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYWCZYK2019-04-12 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2019-04-12 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY W TOKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO POD SYGNATURA AKT I C 510/19 SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH, POSTANOWIENIEM Z DNIA 4 MARCA 2019 R.2019-04-12 do dziś
6. Data powołania kuratora04.03.20192019-04-12 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30-09-2022R., REP. A 2572/2022, NOTARIUSZ ADAM RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL CHĘCIŃSKA 9/2, UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , 30.09.20222022-12-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2022-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŻYWCZYK2022-12-14 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30-09-2022 R., REP. A 2572/2022, NOTARIUSZ ADAM RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL CHĘCIŃSKA 9/2, UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , 30.09.20222022-12-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów