SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI LOKALI „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000057453
Numer REGON: 273222111
Numer NIP: 6422163064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10878/22/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2732221112001-10-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI LOKALI „CENTRUM”2020-03-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14442001-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2001-10-29 do dziś
2. Adresulica ŚLĄSKA nr domu 18 kod pocztowy 44-206 poczta RYBNIK 6 2001-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.05.1996 R. -DATA SPORZĄDZENIA STATUTU 04.06.2001 R. -DATA ZMIANY STATUTU NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 70.2001-10-29 do dziś
219.03.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 2; PAR. 38; PAR. 43 UST. 2 PKT 5; PAR. 47; DO PAR. 67; PAR. 70 UST. 1 I 2; PAR. 79 UST. 1; PAR. 81; PAR. 94 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI2003-05-10 do dziś
321.05.2004 R., ZMIENIONO: PAR. 9; PAR. 10 PKT 13; PAR. 12 UST. 214; PAR. 43 UST. 2 PKT 4; PAR. 49 UST. 3; PAR. 56 UST. 2; PAR. 59 UST. 1, 2, 3; PAR. 60 UST. 2; PAR. 66; PAR. 66 (1); PAR. 672004-07-16 do dziś
407.04.2006 R. -ZMIENIONO: PAR. 9; PAR. 11 UST. 7 I 8; PAR. 13; W PAR. 38 WPROWADZONO UST. 2`; PAR. 43 UST. 1; PAR. 45; PAR. 50; PAR. 51 UST. 2 PKT 5); PAR. 52 UST. 1; PAR. 53 UST. 1; PAR. 55 UST. 6; PAR. 56 UST. 3, SKREŚLONO: PAR. 57; PAR. 57`; PAR. 58, ZMIENIONO: PAR. 60 UST. 2; PAR. 61; PAR. 73; PAR. 75; PAR. 80; PAR. 93` UST. 12006-07-19 do dziś
529.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 1-22; § 23 UST. 1; § 24-32; § 33 PKT.1, 2, 3, 4, 6; § 34-66; § 68-73; § 74 UST. 1, 2, 3; § 75-102, SKREŚLONO: § 48`1; § 66`1; § 93`1; § 93`2; § 93`3; § 103-1062008-12-08 do dziś
601.06.2009 R. ZMIENIONO: PARAGRAFY 31, 33, 70, 71, 72, 77, 81.2009-11-12 do dziś
705.05.2011 R. DODANO: § 5 PKT 8; § 70 (1); § 72 UST. 2, 3; § 74 (1); § 74 (2); § 74 (3); § 74 (4); § 74 (5); § 103 ZMIENIONO: § 70; § 71 UST. 3, 4, 5; § 74; § 75 SKREŚLONO: § 83 UST. 22011-10-12 do dziś
821, 22, 23.05.2012 R. - ZMIANA: § 5 PKT 8; § 33 PKT 7; § 42; § 70 UST. 2; § 77 UST. 12012-09-11 do dziś
901.04.2014 R. ORAZ 03.04.2014 R. - DODANO: § 5 PKT. 9, § 10 PKT. 12, § 82 UST. 1 PKT. 23-27, § 89 UST. 1 PKT. 17-18, - ZMIENIONO: § 10 PKT. 11, § 842014-12-16 do dziś
1020.02.2018 R. ZMIENIONO: §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §27, §44, §45, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §61, §62, §63, §64, §65 UST.4, §66 UST.2, §68, §70 UST.2, §72 UST.3, §74, §74 Z INDEKSEM 3 UST.1 ZD.2, §74 Z INDEKSEM 4 UST.2 ZD.3, §75 UST.1, §77, §79 UST.1, §81, §82 UST.1, §83, §85, §86, §88 UST.1, §88 UST.2 ZD.2, §89 UST.1, §91 USUNIĘTO: §30-43, § 100-1012018-06-06 do dziś
1108.05.2019R., 09.05.2019 R. - ZMIENIONO: §3; §4; §5; §6; §7; §8 UST.1,2,3; §10 PKT 2; §11; §12; §14 UST.1; §16; §17; §18, §19, §20, §21, §22, §24, §25 UST.2; §26; §28; §29; §44; §45; §46; §47; §48; §49; §50; §51; §52; §53; §54; §55; §67; §88 UST.1, §97 UST.2; - DODANO: §30; §31; §32; §33; §34; §35; §36; §37; §38; §39; §40; §41; §42; §43, §88 UST.5; §100; §103 UST.3; - USUNIĘTO: §56; §57; §58; §59; §60; §61; §62; §63; §64;2020-02-28 do dziś
1208.05.2019 R., 09.05.2019 R. - ZMIENIONO: §1 STATUTU2020-03-17 do dziś
1324.05.2022 R. - ZMIENIONO: §7 UST.3, §11, §48, §74 UST.4, §74[4] UST.2, §84, §1012022-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONIA2001-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUREK2001-10-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2001-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-29 do dziś
21. NazwiskoGOJNY2001-10-29 do dziś
2. ImionaIWONA ALEKSANDRA2001-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2001-10-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-29 do dziś
31. NazwiskoWOROBIEJ2001-10-29 do dziś
2. ImionaTERESA DARIA2001-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACŁAWSKI2018-07-25 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIENTY2018-07-25 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOJSKI2018-07-25 do dziś
2. ImionaBOGDAN2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoOLEŚ2019-09-09 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W RYBNIKU I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2019-09-09 do dziś
21. NazwiskoPASZENDA2020-09-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WŁAŚCICIELI LOKALI „CENTRUM” W RYBNIKU I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2020-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-10-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-28 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-02-28 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 19.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
5data złożenia 12.05.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
6data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
7data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
10data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-12 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
12data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
13data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
14data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
15data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
16data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
19data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
20data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
21data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
31.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-12 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów