„APTEKI - ANNA KALISORAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000057151
Numer REGON: 411439195
Numer NIP: 6961704828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RDF/479066/23/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP4114391952003-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKI -ANNA KALISORAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina PONIEC miejscowość PONIEC2001-10-31 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 2 B miejscowość PONIEC kod pocztowy 64-125 poczta PONIEC kraj POLSKA 2001-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„APTEKI -ANNA KALISORAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BORKU WIELKOPOLSKIM2001-10-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina BOREK WIELKOPOLSKI miejscowość BOREK WIELKOPOLSKI2001-10-31 do dziś
3. Adresulica RYNEK nr domu 14 kod pocztowy 63-810 poczta BOREK WIELKOPOLSKI 2001-10-31 do dziś
21. Firma oddziału„APTEKI -ANNA KALISORAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PONIECU2001-10-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina PONIEC miejscowość PONIEC2001-10-31 do dziś
3. Adresulica DWORCOWA nr domu 2 B kod pocztowy 64-125 poczta PONIEC 2001-10-31 do dziś
31. Firma oddziału„APTEKI -ANNA KALISORAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PUDLISZKACH2001-10-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina KROBIA miejscowość PUDLISZKI2001-10-31 do dziś
3. Adresulica FABRYCZNA nr domu 2 kod pocztowy 63-842 poczta PUDLISZKI 2001-10-31 do dziś
41. Firma oddziału„APTEKI -ANNA KALISORAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GOSTYNIU2005-12-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość GOSTYŃ2005-12-29 do dziś
3. Adresulica W.WITOSA nr domu 13 miejscowość GOSTYŃ kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ 2005-12-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 21.09.2001 W K.N. OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU, REP. A NR 8793/2001, AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM 18.10.2001 W K.N. OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU, REP. A NR 9847/2001 ZMIENIONO PAR. 5 UST. 2 UMOWY.2001-10-31 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM 27.10.2003 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROTE, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU DODANO PKT 4 DO §5 UST. 2 UMOWY, REP. A NR 5964/2003.2003-11-18 do dziś
308.12.2005 R., REP. A NR 6162/2005, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROTE, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU, UL. WROCŁAWSKA 263 -ZMIENIONO: §5.2005-12-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2009 R., REP. A NR 5739/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROTE, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU -ZMIENIONO: § 5, § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISORAS2001-10-31 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2001-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISORAS2003-11-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2003-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISORAS2001-10-31 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2001-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-11 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-11 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.12.2001 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 17.12.2001 R. -31.12.2002 R.2004-12-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 26.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
4data złożenia 08.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
5data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
7data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
8data złożenia 06.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-25 do dziś
9data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
11data złożenia 02.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
13data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
16data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
17data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
20data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
21data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
22data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
23data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 17.12.2001 R. -31.12.2002 R.2004-12-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-25 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów