„KLER” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000056597
Numer REGON: 150854711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2021-02-01
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/140/21/390]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 150854711 NIP 57500078652007-09-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 13422001-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibagmina DOBRODZIEŃ miejscowość DOBRODZIEŃ2002-01-02 do dziś
2. Adresnr domu 39 B 2002-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.12.1992 R. NOTARIUSZ EUGENIUSZ GEILKE, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU REP. A NR 3886/1992. ZMIANA STATUTU:PARAGRAF 3 PUNKT 1, PARAGRAF 5 PUNKT 1, PARAGRAF 6 PUNKT 1 I 2, PARAGRAF 21 PUNKT 2, PARAFAF 26 PUNKT 2, PARAGRAF 28 PUNKT 1 PODPUNKT 6, PARAGRAF 18 PUNKT 1, PARAGRAF 25 PUNKT 1, PARAGRAF 7, PARAGRAF 10, PUNKT 1 I 2, PARAGRAF 11 PUNKT 4, PARAGRAF 12, PARAGRAF 15 PUNKT 1, PARAGRAF 16, PARAGRAF 17 PUNKTY 1, 2 I 4, PARAGRAF 18 PUNKT 2, PARAGRAF 20 PUNKT 2, PARAGRAF 28 PODPUNKT 11, PARAGRAF 33 PUNKT 3 -17.04.2001 R. NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE REP. A NR 2039/2001.2001-10-24 do dziś
220.11.2001 R., NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA LEOKADIA MADEJ-ANTONI PAPROCKI W OLEŚNIE, REP. A NR 7622/2001, ZMIANY PARAGRAFÓW: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 19, 23, 24 I 25.2002-01-02 do dziś
328 CZERWCA 2005 R., NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 5935/2005 -ZMIANA PAR. 14 I 21 UST. 2 STATUTU2005-09-21 do dziś
407 WRZEŚNIA 2005 R., NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 8329/2005, ZMIANA PAR. 11 STATUTU.2005-09-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2008 R., REP. A NR 8406/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ ZMIENIONO PAR. 2 STATUTU SPÓŁKI.2008-07-31 do dziś
624.06.2014 R. NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 4379/2014 - ZMIANA PAR. 18 UST. 2 LIT F2014-07-16 do dziś
728.06.2016R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JADWIGA MIŚKO-SOKOŁOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MGR LEOKADII MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 4525/2016, ZMIENIONO §10 UST.1, §11 UST. OD 1 DO 52016-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-10-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51.668.360,002002-01-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 70,00 PLN2001-10-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego51668360,00 ZŁ2013-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-10-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii52622001-10-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-01-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2001-10-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002001-10-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-01-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2001-10-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej seriiLiczba akcji wdanej serii 142862001-10-24 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2002-01-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7085712002-01-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-01-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO: PREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT SAMOISTNY, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW NIESAMOISTNYCH.2001-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNCICKI2018-12-21 do dziś
2. ImionaJERZY ZBIGNIEW2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESCZYK2016-09-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MAREK2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-14 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI2018-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-14 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLER2004-01-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PAWEŁ2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALIK2002-01-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDESCZYK2021-02-01 do dziś
2. ImionaSABINA MARIA2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-01 do dziś
21. NazwiskoKLER2016-09-14 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-14 do dziś
31. NazwiskoKLER2014-02-11 do dziś
2. ImionaRENATA URSZULA2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBAROWICZ2002-07-18 do dziś
2. ImionaJACEK2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-07-18 do dziś
21. NazwiskoSTĘPIEŃ2014-03-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2014-03-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-07-31 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-07-31 do dziś
347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-31 do dziś
447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-31 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-31 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-07-31 do dziś
795 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2008-07-31 do dziś
895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-07-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-31 do dziś
1031 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 02.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 02.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 02.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 02.01.2002 -31.12.20022003-06-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-21 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
7data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
11data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
19data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
20data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
21data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
22data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2002-01-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA AKCJE, KTÓRE WYDANE ZOSTANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. 20.11.2001 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOBRODZIEŃSKICH FABRYK MEBLI SA2002-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. Nazwa lub firma„MEBLE KLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-02 do dziś
5. Numer REGON5315308602002-01-02 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów