„ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000056569
Numer REGON: 277649214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225887/20/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2017-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. HALEMBSKA nr domu 18 kod pocztowy 41-706 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2017-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2001 R.; ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 8401/20012001-10-25 do dziś
227.05.2002 R. -NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 3739/2002, DODANO: PAR. 8 UST. 3, 4, 5; PAR. 16 UST. 82002-10-31 do dziś
302.04.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, REPERTORIUM A NR 3247/2004 -ZMIANY: PAR. 6; PAR. 7, DODANO: UST. 8, 9 I 10 W PAR. 192004-04-30 do dziś
406.06.2005 R., REPERTORIUM A NR 4183/2005, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH ZMIENIONO: PAR. 16 UST. 6; PAR. 5 UST. 22005-07-01 do dziś
523.06.2014 R. - REP. A NR 5222/2014, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH - ZMIENIONO: § 14; § 16 PKT. 72014-08-14 do dziś
630.01.2015 R., REP. A NR 1182/2015, NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU ZMIENIONO: § 6; § 72015-09-15 do dziś
721.06.2018 R., NOTARIUSZ KAROL WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP.A NR 3586/2018 - ZMIENIONO: §5 UST.22018-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERCIK RHEIN2001-10-25 do dziś
2. ImionaIRENA2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.500,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCZKA2015-09-15 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.500,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCZKA2015-09-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCZKA2015-04-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCZKA2015-04-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERCIK RHEIN2002-10-31 do dziś
2. ImionaIRENA2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCZKA2001-10-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-10-25 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2002-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-13 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-08-13 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-08-13 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-13 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2018-08-13 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-08-13 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-08-13 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2018-08-13 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 22.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-06-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-01 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
7data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
8data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-01 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
16data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
19data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów