CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY „WISŁA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000056144
Numer REGON: 000407279
Numer NIP: 8760001883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299489/21/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004072792001-10-24 do dziś
3. NazwaCUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY „WISŁA” W LIKWIDACJI2001-10-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 1892001-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2001-10-24 do dziś
2. Adresulica POR. KRZYCHA nr domu 1 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ 2001-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.08.1975 R.2001-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2001-10-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2001-10-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2001-10-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁAS2001-10-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKA2001-10-24 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZOŁ2001-10-24 do dziś
2. ImionaHANNA2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄCA2001-10-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2001-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 84 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZO-SPOŻYWCZYCH2001-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2data złożenia 09.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-28 do dziś
3data złożenia 09.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-28 do dziś
4data złożenia 09.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-28 do dziś
5data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
6data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
7data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
8data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.08.2001 R. WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁA NR 1 O POSTAWIENIU CUKIERNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRACY „WISŁA” W GRUDZIĄDZU W STAN LIKWIDACJI2001-10-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2001-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK2001-12-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów