SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000055965
Numer REGON: 001092582
Numer NIP: 8550004728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13593/22/825]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010925822001-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”2001-10-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 21422001-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2001-10-24 do dziś
2. Adresulica BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 75 „B” kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE 2001-10-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLWODRA@ODRA.SWINOUJSCIE.PL2018-01-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ODRA.SWINOUJSCIE.PL2013-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM W DNIU 23 MARCA 1984 R.2001-10-24 do dziś
228.06.2005 R. ZMIENIONO §§ OD § 1 DO § 109 DODANO §§ OD § 110 DO § 1502005-11-02 do dziś
327.06.2006 R., § 13 UST. 2 PKT 7, § 13 UST. 3, § 13 UST. 4 PKT 1, § 13 UST. 4 PKT 2, § 13 UST. 5, § 15 UST. 1 LIT.A, § 15 UST. 1 LIT.B, § 27 UST. 1, § 27 UST. 2, § 38 UST. 3, § 64 UST. 1, § 64 UST. 22007-01-12 do dziś
428 LISTOPADA 2007 R. -ZMIANA OD § 1 DO § 139 USUNIĘTO OD § 140 DO § 1502008-01-21 do dziś
59 CZERWCA 2010 R. -ZMIENIONO: § 9 UST. 1, § 14, § 23 UST. 2, § 31, § 39 PKT 12, § 46 UST. 1, § 47 UST. 2, § 58, § 127 UST. 32010-07-26 do dziś
615 CZERWCA 2011 R. -ZMIENIONO: § 58; § 59 PKT 3; § 62 PKT 3, PKT 5; § 129 PKT 2, PKT 3; § 1372011-07-26 do dziś
718 CZERWCA 2013 R. §6 UST.2 PKT 4); §6 UST.2 PKT 8); §8 UST.1 PKT 3); §8 UST.1 PKT 4); §8 UST.1 PKT 5); §13 UST.2 PKT 13); §15; §16; §21 UST.2; §30 UST.1 I 2; §52 PKT 26); §103; §131 UST.3; §134 UST.2.2013-09-27 do dziś
811 CZERWCA 2014 ZMIANA § 51 UST. 1, 2, 3;2014-12-09 do dziś
917 CZERWCA 2015 R. §6 UST.2 PKT 7; §23 UST.2 PKT 4; §23 UST.2 PKT 6; §31 UST.3; §43 UST.1; §43 UST.2; §43 UST.3; §62 UST.3; §123 PKT 1; §126 UST.2; §131 UST.2 PKT 1; §1332016-05-09 do dziś
1006.06.2018R. § 1 UST. 1; §3; §7; §8; §10; §11; §12; §13 UST. 1 PKT 1; §§15-17; §20; §§21-23; §§25-28; § 38 UST. 6; §44; § 52 PKT 12; §71; §72; §73; §74; §75; §76, §77; §§78-80; §81; §82; §83; §84; §85; §86; §87; §§88-92; §93; §94; §95; §96; §97; §98; §99; §100; §§101-102; §109; §§111-121.2019-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuORGANEM UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI JEST ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW: PREZESA ZARZĄDU, WICEPREZESA DS. FINANSOWYCH -GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ WICEPREZESA DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI. DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJÓZIEWICZ2022-09-08 do dziś
2. ImionaURSZULA GRAŻYNA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES DS. FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-08 do dziś
21. NazwiskoZDUŃCZYK2021-11-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI2021-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-22 do dziś
31. NazwiskoSZPYTKO2021-04-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2021-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-26 do dziś
41. NazwiskoPROCUKIEWICZ2005-11-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2005-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES DS. FINANSOWYCH2005-11-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-02 do dziś
51. NazwiskoBAJZERT2005-11-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2005-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-02 do dziś
61. NazwiskoKWIATEK2004-08-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES DO SPRAW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI2004-08-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITŁASZEWSKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIKOWSKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA2019-07-12 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANFILUK2019-07-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYS2019-07-12 do dziś
2. ImionaJERZY2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECZNY2019-07-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2019-07-12 do dziś
2. ImionaHELENA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-12-16 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-12-16 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-16 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-12-16 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-12-16 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-16 do dziś
794 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 21.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012004-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R-31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R-31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-25 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
9data złożenia 11.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-26 do dziś
10data złożenia 08.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-15 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-27 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-09 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
15data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-25 do dziś
20data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
21data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-07-25 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-29 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-26 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-15 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R-31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-29 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-26 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-15 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów