„LABANALITYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000055852
Numer REGON: 932233599
Numer NIP: 9880173481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/517917/23/617]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932233599 NIP 98801734812008-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABANALITYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 97112001-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina BRZEG DOLNY miejscowość BRZEG DOLNY2001-10-26 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 4 miejscowość BRZEG DOLNY kod pocztowy 56-120 poczta BRZEG DOLNY kraj POLSKA 2001-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM GRODZICKIM, REPERTORIUM A NUMER 4593/2000; 27.06.2001 R. PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM GRODZICKIM, REPERTORIUM A NUMER 3717/2001 ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: PAR. 6, PAR. 7 USTĘP 1, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 21, PAR. 23.2001-10-26 do dziś
218.06.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO ASESORA NOTARIALNEGO PAWŁA GANDŻĘ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA 53/2B, REP. A NR 6706/2003, ZMIENIONO §§ OD 1 DO 24, DODANO §§ OD 25 DO 34.2003-07-21 do dziś
322.09.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM GRODZICKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WOŁOWIE PRZY RYNKU 22, REP. A NR 5909/2004, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA2008-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9306139322003-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000105885 2003-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały928 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 649.600,00 (SZEĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEĆSET) ZŁOTYCH2008-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego650300,00 ZŁ2008-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1312030,00 PLN2003-07-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2003-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁOZOWSKA2001-10-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2001-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLIMKOWSKI2016-10-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
21. NazwiskoZDON2010-05-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
31. NazwiskoWACEK2004-06-01 do dziś
2. ImionaJERZY2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-04 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-04 do dziś
323 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2009-09-04 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-09-04 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 29.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-13 do dziś
5data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
6data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
20data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
21data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
22data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
501.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
601.01.2008 R.- 31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów