„GRYFUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000055683
Numer REGON: 004861762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13339/22/103]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0048617622001-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYFUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-07-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 53122001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JUTROSIŃSKA nr domu 6/8 kod pocztowy 60-166 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.1991 ROK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE, REPERTORIUM NR A I 8022/902001-10-25 do dziś
208.01.2004 R.; REP. A NR 46/2004, JANUSZ SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ, KN W POZNANIU ZMIANA PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12. 17.06.2004 R.; REP. A NR 2215/2004, JANUSZ SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ, KN W POZNANIU -ZMIANA PAR. 11, PAR. 12; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2004-06-28 do dziś
319- 10-2006 R., REPERTORIUM A NUMER 2657/2006 JANUSZ SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ - DOPISANO W § 4 PKT 42 DZIAŁALNOŚĆ PKD 67.20.Z2007-02-06 do dziś
418.05.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 1117/2007, JANUSZ SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI ZMIENIAJĄCY PAR. 5 I 12 UMOWY.2007-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2002-07-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2002-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.021 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.010.500,00 ZŁ ZŁ2014-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2007-07-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2007-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały494 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.000 ZŁ2007-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2007-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHOSSA2016-03-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-16 do dziś
21. NazwiskoWARGUŁA2004-06-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
31. NazwiskoSZYMAŃSKI2004-06-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2016-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z WYKONYWANIE USŁUG HANDLOWYCH, A ZWŁASZCZA DORADZTWA, MARKETINGU, POŚREDNICTWA ORAZ REKLAMY2016-03-16 do dziś
243 11 Z REMONTY, BUDOWNICTWO OGÓLNE2016-03-16 do dziś
343 12 Z REMONTY, BUDOWNICTWO OGÓLNE2016-03-16 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI2016-03-16 do dziś
517 23 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2016-03-16 do dziś
668 32 Z ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-03-16 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-16 do dziś
835 30 Z PRODUKCJA CIEPŁA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY2016-03-16 do dziś
981 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 13.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-10 do dziś
5data złożenia 07.12.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-02-06 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
7data złożenia 27.11.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-12-22 do dziś
8data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
9data złożenia 17.08.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
10data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
12data złożenia 17.12.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-23 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
15data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
16data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
17data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
18data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
19data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
20data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-02-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-12-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-06-08 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-02-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
4OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-12-22 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2022 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4.04.2022R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2836/2022 , 04.04.20222022-07-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2022-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2022-07-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/2022 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4.04.2022R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2836/2022 , 04.04.20222022-07-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów