„CUKROHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000055593
Numer REGON: 712376725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[RDF/423160/22/52]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 712376725 NIP 82122659542007-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKROHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2018-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. KAROWA nr domu 22 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2018-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„CUKROHURT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŻELKOWIE KOLONII2022-05-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość ŻELKÓW-KOLONIA2022-05-27 do dziś
3. Adresmiejscowość ŻELKÓW-KOLONIA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 28 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2022-05-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI 08-110 SIEDLCE UL.B-PA I.ŚWIRSKIEGO 14, REPERTORIUM A NR 5627/20012001-10-25 do dziś
231.01.2002 R. REPERTORIUM A NR 543/2002 NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA 08-110 SIEDLCE: UL. BPA. I.ŚWIRSKIEGO 14; ZMIANA PAR. 82002-04-17 do dziś
312.03.2005 R. REPERTORIUM A nr2091/2005, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH PRZY UL. B-PA I.ŚWIDERSKIEGO 14, ZMIANA PAR. 3, PAR. 16 UST. 2.2005-04-25 do dziś
420.03.2007 R. REPERTORIUM A NR 2113/2007 NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI W SIEDLCACH ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2007-04-16 do dziś
525.09.2007 R. REPERTORIUM A NR 7452/2007 NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-31 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 6436/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ TROSZKIEWICZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SIEDLCACH, UCHYLONO UMOWĘ W CAŁOŚCI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY2010-10-12 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2011 R., REP. A NR 7589/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ TROSZKIEWICZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SIEDLCACH, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 7, ZMIENIONO PAR. 9 ORAZ PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2011-11-28 do dziś
823.11.2016 R., REP. A NR 8630/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH. ZMIANA § 9 ORAZ § 10 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH2001-10-25 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH2001-10-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2009-03-02 do dziś
2. ImionaKAMIL2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.500.000 ZŁOTYCH.2009-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2011-11-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 2052500,00 ZŁ2011-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2013-02-15 do dziś
2. ImionaOLGA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000000 ZŁ2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABICZ2017-05-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA WANDA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.500 ZŁOTYCH2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-26 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABICZ2017-05-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANTONI2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.500 ZŁOTYCH2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9920000,00 ZŁ2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 PLN2001-10-25 do dziś
25420000,00 PLN2002-04-17 do dziś
34105000,00 ZŁ2011-12-20 do dziś
4315000,00 ZŁ2017-05-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2010-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2017-07-26 do dziś
2. ImionaKAMIL2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2003-04-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2003-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZAWADZKI2012-08-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BERNARD2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-10-25 do dziś
251 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-10-25 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2017-05-26 do dziś
201 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2017-05-26 do dziś
310 81 Z PRODUKCJA CUKRU2017-05-26 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-26 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-26 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-05-26 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-26 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 20.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-22 do dziś
4data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
5data złożenia 28.03.2007 okres 2006 R.2007-04-16 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 20072008-07-10 do dziś
7data złożenia 14.09.2009 okres 20082009-09-17 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-07-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
10data złożenia 02.08.2012 okres 20112012-08-23 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres ROK 20122013-09-02 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
20data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
22006 R.2007-04-16 do dziś
320072008-07-10 do dziś
420082009-09-17 do dziś
52009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
720112012-08-23 do dziś
8ROK 20122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-22 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
52006 R.2007-04-16 do dziś
620072008-07-10 do dziś
720082009-09-17 do dziś
82009 R.2010-07-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
1020112012-08-23 do dziś
11ROK 20122013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-22 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
52006 R.2007-04-16 do dziś
620072008-07-10 do dziś
720082009-09-17 do dziś
82009 R.2010-07-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
1020112012-08-23 do dziś
11ROK 20122013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów