CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000055515
Numer REGON: 811191908
Numer NIP: 8512438502
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338636/21/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811191908 NIP 85124385022009-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 58322001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TADEUSZA WENDY nr domu 14 kod pocztowy 70-655 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuODDZIAŁ AGENCJI CELNEJ „ŚWINOUJŚCIE”2001-10-25 do dziś
CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ AGENCJI CELNEJ I BIURO PORTOWE „ŚWINOUJŚCIE”2019-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2001-10-25 do dziś
3. Adresulica DWORCOEA nr domu 1C kod pocztowy 72-606 poczta ŚWINOUJŚCIE 2001-10-25 do dziś
ulica J. SOŁTANA nr domu 1 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE 2005-07-20 do dziś
23. Adresulica SUCHARSKIEGO nr domu 70 kod pocztowy 80-601 poczta GDAŃSK 2001-10-25 do dziś
31. Firma oddziałuCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SPEDYCJI MORSKIEJ GDYNIA - GDAŃSK2019-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2005-07-20 do dziś
3. Adresulica POLSKA nr domu 21 nr lokalu 120 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-337 poczta GDYNIA 2005-07-20 do dziś
miejscowość GDYNIA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 1C kod pocztowy 81-336 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-12-14 do dziś
41. Firma oddziałuCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SPEDYCJI LĄDOWEJ GDYNIA - GDAŃSK2019-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2013-07-08 do dziś
3. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 1C kod pocztowy 81-336 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-07-08 do dziś
51. Firma oddziałuCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ AGENCJI CELNEJ GDYNIA - GDAŃSK2019-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2013-07-08 do dziś
3. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 1C kod pocztowy 81-336 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-07-08 do dziś
61. Firma oddziałuCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ AGENCJI CELNEJ W SZCZECINIE2019-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-05-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TADEUSZA WENDY nr domu 14 kod pocztowy 70-655 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
71. Firma oddziałuCSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KULTURY EUROREGIONU STARA RZEŹNIA2019-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-05-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TADEUSZA WENDY nr domu 14 kod pocztowy 70-655 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.1997 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 10266/97.2001-10-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 KWIETNIA 2011 R., REP. A NR 969/2011 -SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KAMILEM EUGENIUSZEM WILGOCKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2011-05-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 KWIETNIA 2012 R., REP. A NR 3474/2012, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIANA: § 4, § 18.2012-05-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 MAJA 2015 R., REP. A NR 4314/2015R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §17, §18, §192015-05-28 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 KWIETNIA 2019 R., REP. A NR 3607/2019R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §22019-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„GAZETA WYBORCZA”2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWACZ2001-10-25 do dziś
2. ImionaLAURA IRENA2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDYKA2001-10-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZDZISŁAW2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ2011-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCALBUD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628416962016-11-02 do dziś
4. Numer KRS0000582761 2016-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ.2016-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-02 do dziś
4
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego510000,00 ZŁ2011-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWACZ2001-10-25 do dziś
2. ImionaLAURA IRENA2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWĘGRZYNIAK2001-10-25 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2001-10-25 do dziś
21. NazwiskoHOŁOWACZ2020-09-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W KRAJU I ZAGRANICĄ TABOREM WŁASNYM I OSÓB TRZECICH2010-06-17 do dziś
252 10 B ŚWIADCZENIE USŁUG MAGAZYNOWYCH I SKŁADOWYCH2010-06-17 do dziś
352 29 C ŚWIADCZENIE USŁUG AGENCYJNYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH W TYM PROWADZENIE AGENCJI CELNEJ2010-06-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-29 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-05-29 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-29 do dziś
790 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-05-29 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-05-29 do dziś
952 29 C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH2015-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 04.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
5data złożenia 29.05.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
6data złożenia 20.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
7data złożenia 20.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-28 do dziś
8data złożenia 18.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-22 do dziś
9data złożenia 30.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-14 do dziś
10data złożenia 04.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-01 do dziś
11data złożenia 17.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-29 do dziś
12data złożenia 28.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
13data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
17data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
19data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
20data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
21data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-22 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-14 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-01 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-29 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
41.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-28 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-22 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-14 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-01 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-29 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów