„A.M.H” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000054855
Numer REGON: 151982463
Numer NIP: 5741877420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-09-27
Sygnatura akt[RDF/563860/23/131]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.H” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina KŁOBUCK miejscowość KŁOBUCK2002-02-11 do dziś
2. Adresulica STASZICA nr domu 53 miejscowość KŁOBUCK kod pocztowy 42-100 poczta KŁOBUCK kraj POLSKA 2002-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.2001 R.NOTARIUSZ IWONA MARIA BEZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁOBUCKU, REP. A NR 4267/2001, PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.08.2001 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ MARIĘ BEZA Z KANCELARII NOTARIALANEJ W KŁOBUCKU ZA NR REP. A 4894/2001 DOKONANO SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 23.07.2001 R. REP. A 4267/2001.W ZAKRESIE PISOWNI NAZWISKA WSPÓLNIKA „PSIUK”2002-02-11 do dziś
224.07.2020 R. NOTARIUSZ MIKOŁAJ CHRZĄSTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁOBUCKU UL. STANISŁAWA STASZICA NR 12, REP. A NR 1382/2020, ZMIANA TREŚCI § 5.1, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2020-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSIUK2018-02-23 do dziś
2. ImionaDOMINIK2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.000 ZŁ2018-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSIUK2002-02-11 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały472 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 236.000,00 ZŁ2009-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego345.000,00 PLN2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1245.000,00 PLN2002-02-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSIUK2002-02-11 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSIUK2002-02-11 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSIUK2002-02-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-11-12 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-11-12 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-12 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-12 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-12 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-11-12 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-11-12 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia okres 20022007-09-28 do dziś
2data złożenia okres 20052007-09-28 do dziś
3data złożenia 06.07.2009 okres 20072009-07-16 do dziś
4data złożenia 20.08.2010 okres 20082010-11-23 do dziś
5data złożenia 22.02.2011 okres 20092011-03-09 do dziś
6data złożenia 07.11.2012 okres 20112012-11-19 do dziś
7data złożenia 07.11.2012 okres 20102012-12-08 do dziś
8data złożenia 18.09.2013 okres 20122013-10-09 do dziś
9data złożenia 06.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
10data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18data złożenia 27.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120022007-09-28 do dziś
220052007-09-28 do dziś
320072009-07-16 do dziś
420082010-11-23 do dziś
520092011-03-09 do dziś
620112012-11-19 do dziś
720102012-12-08 do dziś
820122013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120022007-09-28 do dziś
220052007-09-28 do dziś
320072009-07-16 do dziś
420082010-11-23 do dziś
520092011-03-09 do dziś
620112012-11-19 do dziś
720102012-12-08 do dziś
820122013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów