„AQUA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000054819
Numer REGON: 430030790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-21
Sygnatura akt[RDF/551858/23/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430030790 NIP 71302073062011-05-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 23712001-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina JASTKÓW miejscowość TOMASZOWICE-KOLONIA2012-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZOWICE-KOLONIA nr domu 36 A kod pocztowy 21-008 poczta TOMASZOWICE kraj POLSKA 2012-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.1991 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZ ALICJĄ DECZKOWSKĄ, REP. A NR 2231/91, ZMIENIONO PAR. 3, 15 DODAJĄC USTEP. 2 AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZ A. DECZKOWSKĄ REP. A NR 6611/93, ZMIENIONO PAR. 19 AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZ A. DECZKOWSKĄ REP. A NR 1726/95, ZMIENIONO PAR. 22 AKTEM NOTARIALNYM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZ A. DECZKOWSKĄ, REP. A NR 4539/2000, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZ A. DECZKOWSKĄ, REP. A NR 2462/2001.2001-10-18 do dziś
229.11.2003 R., NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A.NR 5289/2003 -ZMIANA: W §5 DODANO PKT 5, W §6 ZMIANA UST. 4, DODANO UST. 5, 6, 7, 8, W §8 ZMIANA UST. 1 I 2, §16, §25, W §28 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 2, W §29 NADANO NOWE BRZMIENIE UST. 1, 2, 3.2004-02-26 do dziś
330 CZERWCA 2005 R., REPERTORIUM A NR 2740/2005, NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE -ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; 9 SIERPNIA 2005 R., REPERTORIUM A NR 3617/2005, NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2012 ROKU REPERTORIUM A NR 2980/2012; ALICJA DECZKOWSKA NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2012-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRAŚ2001-10-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.862,00 ZŁ2005-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2001-10-18 do dziś
2. ImionaADAM2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.073,00 ZŁ2005-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZAK2001-10-18 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ŁUKASZ2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.073,00 ZŁ2005-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50218,00 PLN2005-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZNTACJA ŁĄCZNA, W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2001-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZAK2019-07-22 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ŁUKASZ2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICKI2016-04-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES2016-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRAŚ2001-10-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARZĘTA2011-05-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-05-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-02 do dziś
21. NazwiskoSYSKA2004-02-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-26 do dziś
31. NazwiskoKOSECKI2004-02-26 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2020-11-24 do dziś
236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-11-24 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-11-24 do dziś
425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-11-24 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2020-11-24 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-11-24 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-24 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2020-11-24 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-30 do dziś
4data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2005-31.12.20052011-05-02 do dziś
5data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2006-31.12.20062011-05-02 do dziś
6data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2007-31.12.20072011-05-02 do dziś
7data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-05-02 do dziś
8data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-05-02 do dziś
9data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-18 do dziś
10data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-18 do dziś
11data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-18 do dziś
12data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-18 do dziś
13data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
15data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
16data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
17data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
19data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
20data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
21data złożenia 21.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052011-05-02 do dziś
201.01.2006-31.12.20062011-05-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072011-05-02 do dziś
401.01.2008-31.12.20082011-05-02 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-05-02 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-18 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-30 do dziś
301.01.2005-31.12.20052011-05-02 do dziś
401.01.2006-31.12.20062011-05-02 do dziś
501.01.2007-31.12.20072011-05-02 do dziś
601.01.2008-31.12.20082011-05-02 do dziś
701.01.2009-31.12.20092011-05-02 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-18 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-18 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów