BUDO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000054815
Numer REGON: 590731755
Numer NIP: 7712398238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259647/20/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP5907317552001-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze 11752001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2001-10-25 do dziś
2. Adresulica PRÓCHNIKA nr domu 21 miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2001-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA 25 CZERWCA 1999 R. PRZED NOTARIUSZEM WŁODZIMIERZEM OLKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PABIANICACH, REP. A NR 1776/99 UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 MAJA 2001 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA J. L. TELEMANA W KANCELARII NOTARIALNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM REP. A NR 4241/2001 PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2001-10-25 do dziś
223.12.2003 R. REP. A NR 11192/2003, GRZEGORZ BŁASZCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 1, PAR. 5 UST. 2, PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-01-21 do dziś
329.06.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, REPERTORIUM „A” NR 1830/2016, ZMIENIONO § 4, § 10 UST. 2,3 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZIAK2001-10-25 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość SZESNAŚCIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET ZŁ)2001-10-25 do dziś
ilość 59 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500,00 ZŁ2004-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZIAK2002-02-01 do dziś
2. ImionaKAMILA ANNA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 41 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 ZŁ2004-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZIAK2010-01-27 do dziś
2. ImionaHENRYK2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZIAK2002-02-01 do dziś
2. ImionaKAMILA ANNA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-01 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-10-25 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2016-09-30 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-09-30 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-09-30 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-09-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-09-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-30 do dziś
795 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2016-09-30 do dziś
895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-09-30 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
2data złożenia 30.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
4data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
5data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
6data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
7data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
8data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-20 do dziś
9data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-09 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów