SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRZEGÓRZKI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000054371
Numer REGON: 001044583
Numer NIP: 6750006731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27032/22/284]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010445832001-10-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRZEGÓRZKI2001-10-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 301/A2001-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-10-17 do dziś
2. Adresulica FIOŁKOWA nr domu 10 nr lokalu 175 kod pocztowy 31-457 poczta KRAKÓW 2001-10-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMGRZEGORZKI.PL2022-10-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMGRZEGORZKI.PL2015-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.04.1983 R.; 22.06.2001 R. -ZMIANA PAR. 78 UST. 1 ORAZ PAR. 53 UST. 52001-10-17 do dziś
214 LISTOPADA 2003 R. ZMIENIONE ZOSTAŁY ROZDZIAŁY OD II DO VI ZAWIERAJĄCE PARAGRAFY OD 4 DO 51, ORAZ UST. 1 PAR. 722004-01-06 do dziś
3UCHWAŁA NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2006 R. ZMIANA: § 3 UST. 2 PKT 3, § 3 UST. 3 PKT 2, § 9 UST. 2 PKT 4, § 10 PKT 1, § 10 PKT 4, § 15 UST. 1, § 18 UST. 1, § 18 UST. 2, § 19 UST. 2 PKT 5, § 20 UST. 3-6, § 22, § 27, § 28, § 31 UST. 1, § 32 UST. 1, § 33 UST. 1, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 50 UST. 1, § 51, § 52-62, § 74 DODANO: § 9 UST. 2 PKT 12, § 9 UST. 3-4, § 20 UST. 7-10, § 34 (1), § 34 (2), § 34 (3), § 43 (1), § 43 (2), § 62 (1), § 62 (2), § 62 (3), § 62 (4), § 62 (5), § 92 (1), § 92 (2), § 92 (3)2007-01-19 do dziś
4DNIA 16.11.2007 R. ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI I UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU. 1.PRZEPISY ZMIENIONE: §9 UST. 2 PKT 3, §9 UST. 2 PKT 4, §9 UST. 2 PKT 5, §9 UST. 2 PKT 7, §9 UST. 2 PKT 11 I 12, §9 UST. 3, §13, §14 UST. 1, §15 UST. 1, §20 UST. 6-10, §22 PKT 2, §25, §30, §34, §34 (1), §34 (2), §34 (3), §44, §46, §48, §49 UST. 3, §50, §53, §55, §57 UST. 1-4, §62 (2) UST. 3, §66, §67, §68 UST. 1, §68 UST. 2, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76, §78, §80, §81 UST. 1 PKT 18, §81, §82, §86, §87, §88 UST. 2 PKT 6, §88 UST. 2 PKT 5 I 7, §88 UST. 3, §92 (1) UST. 1, §92 (1) UST. 3, §92 (1)UST. 5, §96, §95. 2.PRZEPISY DODANE: §9 UST. 2 (1), §16 UST. 5, §57 UST. 5 (1), §57 UST. 5 (2), §70 PKT 16, §75 (1)-§75 (19), §78 (1), §79 PKT 4, §97-§107. 3.PRZEPISY SKREŚLONE: §47, §51, §52, §56, §70 PKT 12, §93, §94.2008-02-18 do dziś
519.06.2009 R.- ZMIANA § 15 UST. 3, § 70 PKT 22009-10-16 do dziś
6W DNIU 27.05.2012 R., ZMIENIONO § 62 [2], § 62 [5], § 68, § 75 [18], § 81, § 98.2012-06-13 do dziś
719.05.2017 R. ZMIENIONO: § 1 UST. 2; § 7 UST. 3; § 15 UST. 1; § 15 UST. 3; § 15 UST.6; § 68 UST. 3; § 75 (9)PKT 1; § 75 (17); § 78 UST.1; § 92 (1) UST. 6; § 105 UST.2; § 106 UST.1 PKT 7; § 10 SKREŚLONO PKT 5.2017-07-03 do dziś
818.05.2018 R., ZMIENIONO §1 UST.2, ROZDZ. II §4 DO §7, §10 PKT 3 SKREŚLONY I DODANY PKT.11, ZMIANA §15, §16, §17, §18, §19, §20,§21, §22, §25, §32, §33,§34, §34 ZE ZN.1, §34 ZE ZN. 2, §43 ZE ZN. 2 UST.3, W §35 SKREŚLA SIĘ UST.2, ZMIENIA SIĘ §43.43 ZE ZN. 1,2,3, SKREŚLA SIĘ §55, SKREŚLA SIĘ W §63 UST.3,4,6 W §66 UST.4, W §67 UST.4, ZMIENIA SIĘ §69 UST.2 I DODAJE UST.2 ZE ZN.1, 2, 3 ZMIENIA SIĘ §70 PKT 4, §72 UST.1,2,3, §75, §75 ZE ZN.8-PKT 2,3,4, §75 ZE ZN. 10, §75 ZE ZN.15 UST. 1, §75 ZE ZN. 16,17 UST.2 ZE ZN. 18 UST 4,5,6, W §81 UST 1 SKREŚLA SIĘ PKT.9-15, 19-22, ZMIENIA SIĘ PKT18 I 23,ZMIENIA SIĘ §81 UST 2, §86,87, 88,89,90,97,105,106,1072019-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZYGUŁA2022-10-04 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2022-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
21. NazwiskoCHLEBEK2008-11-06 do dziś
2. ImionaJOLANTA TERESA2008-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-06 do dziś
31. NazwiskoPETLIC2001-10-17 do dziś
2. ImionaSYMPLICJUSZ MIECZYSŁAW2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-10-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-17 do dziś
41. NazwiskoŁYSIAK2001-10-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2001-10-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-17 do dziś
51. NazwiskoBĘBENEK2001-10-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2001-10-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWSKA2019-04-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYCZAK2019-04-19 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAGA2019-04-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGLARZ2019-04-19 do dziś
2. ImionaMARIA2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIK2015-07-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARZ2015-07-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZESAK2015-07-13 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoCZOP2020-04-30 do dziś
2. ImionaAGATA2020-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUMOCOWANIE PEŁNOMOCNIKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z TREŚCIĄ §92 STATUTU SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE OKREŚLONYM JAK W ZAŁĄCZONEJ UCHWALE2020-04-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W TYCH DOMACH LUB USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI2015-07-13 do dziś
268 10 Z NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2015-07-13 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-07-13 do dziś
468 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW POD BUDOWĘ NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-07-13 do dziś
568 20 Z WYNAJMOWANIE INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2015-07-13 do dziś
668 32 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-06 do dziś
4data złożenia 19.02.2007 okres 2005 ROK2007-04-27 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
6data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-22 do dziś
7data złożenia 22.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-28 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 2009 R.2010-07-13 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-24 do dziś
10data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
11data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
12data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
13data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
15data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
19data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
20data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
22008 ROK2009-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-04-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-22 do dziś
42008 ROK2009-07-28 do dziś
52009 R.2010-07-13 do dziś
62010 ROK2011-06-24 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-06 do dziś
22005 ROK2007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-22 do dziś
52008 ROK2009-07-28 do dziś
62009 R.2010-07-13 do dziś
72010 ROK2011-06-24 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów