DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA „SPOŁEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000054171
Numer REGON: 930766430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2020-06-23
Sygnatura akt[RDF/209870/20/349]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP9307664302001-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA „SPOŁEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI GOSPODARCZY, nr w rejestrze 60832001-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PODWALE nr domu 37 nr lokalu 38 kod pocztowy 50-040 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 21.12.1995 R. PRZED NOTARIUSZEM DANUTĄ PRUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKEIJ 2, REPERTORIUM A 7973/95 ZMIANY UMOWY W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 23.05.2001 SPORZĄDZONYM PRZED NOTAIURSZEM URSZULĄ GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BISKUPIEJ 10/3, REPERTORIUM A 785/2001. (ZMIENIONY PAR. 15, DODANO PAR. 15A).2001-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 1934/02 SPORZĄDZONY W DNIU 28 MAJA 2002 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BISKUPIEJ 10/3 ZMIENIONO § 4, § 11, § 12 UST. 3, § 18 UST. 3, § 19, § 21 UST. 4 PKT F. DODANO § 27 UST. 3, § 15B2002-07-12 do dziś
325.05.2006 R., REPERTORIUM A NR 3264/2006, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7: DO § 4 DODANO PKT 34-45.2006-09-01 do dziś
412.06.2007 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 20/21, REPERTORIUM A NR 2826/2007 -ZMIENIONO § 10, § 21 UST. 2, DODANO § 10 PKT 22 ORAZ § 23 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2007-10-17 do dziś
517.06.2008 R.- REPERTORIUM A NR 91796/2008 NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 20/21-ZMIENIONO PAR. 10, PAR. 4 14.08.2008 R.-REP. A NR 12808/2008, NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 22/2 ZMIENIONO PAR. 10 PKT 16 I 17.2008-11-05 do dziś
6PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 15.06.2009 R. -REPERTORIUM A NR 7312/2009 NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3, WPROWADZONE ZMIANY: UCHWAŁA NR 9/2009 -ZMIANA TREŚCI CAŁEGO § 10 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA NR 10/2009 -ZMIANA TREŚCI CAŁEGO § 11 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA NR 12/2009 -ZMIANA TREŚCI § 27 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA NR 13/2009 -ZMIANA TREŚCI § 14 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-08-17 do dziś
715.06.2010 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ NR 3 LOK. 15-16, REP. A NR 11661/2010, ZMIENIONO: § 10, § 19 LIT. I UMOWY SPÓŁKI2010-09-06 do dziś
813.06.2011 R., ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ MAREK STRĄCZEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOMINIKI GRODZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3 LOK. 15-16, REPERTORIUM A NR 12069/2011 ZMIANA § 10, § 23 UMOWY SPÓŁKI.2011-10-06 do dziś
931.05.2012 R. REPERTORIUM A NUMER 1425/2012 NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA NR 2A/4. ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU NR 21 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI PRZEZ DOPISANIE PUNKTU H), ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU NR 8 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU NR 21 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU NR 21 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU NR 25 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-07-25 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 CZERWCA 2013 R. REP. A NUMER 1752/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA ORLEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2A/4 WE WROCŁAWIU -ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA § 22 UMOWY SPÓŁKI - WYKREŚLENIE ZDANIA DRUGIEGO2013-07-05 do dziś
11AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28.01.2015R., REP. A NR 179/2015 PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA BILIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. ANTONIEGO 26. ZMIENIONO: PAR. 15A, PAR. 21 UST. 2.2015-02-16 do dziś
1228.01.2015R., NOTARIUSZ ADAM BILIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. ANTONIEGO 26, REP. A NR 179/2015 - ZMIANA TREŚCI PAR. 9 ORAZ PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI.2015-06-16 do dziś
1316.06.2015R., NOTARIUSZ ADAM BILIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. ANTONIEGO 26, REP. A NR 1619/2015. ZMIANA TREŚCI §9 ORAZ §10 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-06 do dziś
1420.06.2017R., REP. A NR 1981/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA BILIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. ANTONIEGO 26, ZMIANIE ULEGŁ §9 I 10 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-01 do dziś
1520.06.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/1; REP. A NR 50008/2018, ZMIENIONO : §9, §21 UST.2 I 3 UMOWY SPÓŁKI2018-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRADYCJA I JAKOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0009877042016-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000572508 2016-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały438 (CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.750ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-05 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 44 (CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2001-10-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „CENTRUM” WE WROCŁAWIU2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0009876802001-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-10-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „POŁUDNIE” WE WROCŁAWIU2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0009876732001-10-18 do dziś
4. Numer KRS0000111216 2002-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 53 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 53.000 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2001-10-18 do dziś
406 (CZTERYSTA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.750ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-18 do dziś
5
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 61 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 61.000 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego297500,00 ZŁ2018-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO TEŻ SAMODZIELNIE SAMOISTNY PROKURENT, POWOŁANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.2011-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDA2014-09-15 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2014-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoREĆKO2019-06-17 do dziś
2. ImionaEWA2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-17 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKA2017-10-04 do dziś
2. ImionaANNA2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-04 do dziś
31. NazwiskoWIELICZKO2011-10-06 do dziś
2. ImionaROBERT2011-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-02-16 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-02-16 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-16 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-02-16 do dziś
582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-02-16 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-16 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-16 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-16 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-02-16 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-14 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
5data złożenia 13.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
6data złożenia 22.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
7data złożenia 11.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
8data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
9data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
12data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-11-05 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-10-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów