BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000053984
Numer REGON: 012044761
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[RDF/290508/21/359]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012044761 NIP 52602129602007-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ REJESTROWY nr w rejestrze 272402001-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-18 do dziś
2. Adresnr domu 10 2002-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.1991 R. MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NR 25, REP. 639/91 06.04.2001 R. LESZEK ZABIELSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, REP. A 2604/2001 ZMIANY -PAR. 7, 8, 11, 16, 17 DODANO -PAR. 24 06.07.2001 R. LESZEK ZABIELSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. TAMKA 37/1 WARSZAWA ZMIANY: PAR. 7, 9, 11, 17, 21, 23, 26, ZMIANA NUMERÓW PAR. 24 I 25 NA PAR. 25 I 26, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2001-10-19 do dziś
2ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: 9 MARCA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 3148/2010, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZBICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ZIMNEJ NR 2 LOKAL 23 W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-05-14 do dziś
315.05.2013 R., REP. A NR 2828/2013, ASESOR NOTARIALNY MILENA GĄSIORKIEWICZ ZASTĘPCA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 8.2013-06-05 do dziś
407.12.2020, REP. A NR 5453/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANETA UŁANOWICZ, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA DARIUSZA WIERSZCHUCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 18, § 23, § 24.2021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLISZEWSKI2001-10-19 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2001-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2013-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO 20.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECZMAŃSKI2020-11-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-03 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2020-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2019-06-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2007-03-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOŻENA2007-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCKA DOMIN2015-05-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2007-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKUŁA2006-01-18 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ZENONA2001-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIAK2001-10-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JÓZEF2001-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGALANT ZAŁĘGOWSKA2021-01-19 do dziś
2. ImionaSYLWIA2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-19 do dziś
21. NazwiskoGOLISZEWSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaJACEK2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-19 do dziś
31. NazwiskoMAJCHER MAGDZIAK2021-01-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-05-14 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-05-14 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-14 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-14 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-05-14 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-05-14 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-05-14 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-14 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-14 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 20.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-05-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-14 do dziś
5data złożenia 27.04.2006 okres 01-01-2005 R. -31-12-2005 R.2006-05-05 do dziś
6data złożenia 18.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-30 do dziś
7data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
9data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-14 do dziś
10data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
11data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
12data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
14data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
15data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
16data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
19data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
20data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101-01-2005 R. -31-12-2005 R.2006-05-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-05-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-14 do dziś
401-01-2005 R. -31-12-2005 R.2006-05-05 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-04-30 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-05-14 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-05-26 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów