SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHOJNY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000053884
Numer REGON: 000830693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426138/22/338]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008306932001-10-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHOJNY”2001-10-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 19872001-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-10-23 do dziś
2. Adresulica CHÓRALNA nr domu 4 kod pocztowy 93-313 poczta ŁÓDŹ 2001-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.05.1979 R.2001-10-23 do dziś
2W DNIU 17 CZERWCA 2005 R UCHWALONO NOWY STATUT2005-09-05 do dziś
3UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 09.06.2006 R. ZMIENIONO § § 15, 22, 28, 29, 31, 32, 37, 43, 49, 56, 71, 94, 96, 98, 125 STATUTU2006-08-30 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 25/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z 18 MAJA 2007 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY STATUTU: 21, 26, 36, 37, 38, 39, 47, 49, 55, 58, 61, 63, 64, 126, 129 ORAZ SKREŚLONO § 135 STATUTU.2008-11-03 do dziś
530.05.2012 R., ZMIENIONE PARAGRAFY: § 6, § 11, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 28, § 29, § 31, § 32, § 35, § 36, NAZWA PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE VIII (ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI), § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 47, § 48, § 49, § 50, § 52, § 54, § 65, § 66, § 68, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 77, § 78, § 79, § 81, § 82, § 83, § 84, § 86, § 87, § 88, § 89, § 92, § 96, § 97, § 98, § 99, § 106, § 107, § 108, § 110, § 111, § 112, § 118, TYTUŁ ROZDZIAŁU XIX, § 119, § 123, § 124, § 125, § 126, § 128, § 129, § 131, § 133, § 134, § 136. DODANE PARAGRAFY: § 44, § 82, PODROZDZIAŁ XVII/1 § 99, § 100, § 101, PODROZDZIAŁ XVII/2, § 135, § 138. USUNIĘTE PARAGRAFY I RODZIAŁY: § 34, NAZWA PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE VIII (ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH), § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, NAZWA PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE VIII (RADY MIESZKAŃCÓW OSIEDLI), § 61, § 62, § 63, § 64, § 69, § 85, ROZDZIAŁ XIII, § 94, § 95, § 100, § 109, § 113, ROZDZIAŁ XVII § 114, § 115, § 116, § 117, § 130. ZMIENIONA NUMERACJA PARAGRAFÓW I ROZDZIAŁÓW: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40 § 41, § 42, § 43, § 44, § 65, § 66, § 67, § 68, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, ROZDZIAŁU XIV, § 96, § 97, § 98, § 99, § 101, ROZDZIAŁU XV, § 102, § 103, § 104, § 105, ROZDZIAŁU XVI, § 106, § 107, § 108, § 110, § 111, § 112, ROZDZIAŁU XVIII, § 118, ROZDZIAŁU XIX, § 119, ROZDZIAŁU XX, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, ROZDZIAŁU XXI, § 125, § 126, ROZDZIAŁU XXII, § 127, § 128, § 129, § 131, ROZDZIAŁU XXIII, § 132, ROZDZIAŁU XXIV, § 133, § 134, § 135, § 136, § 137.2012-07-24 do dziś
6ZMIANY DO STAUTU UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE, KTÓRE ODBYŁO SIE W DNIACH 9,10,11,12,16,17 MAJA 2016R. W ZAKRESIE TREŚCI PARAGRAFÓW: 43 UST.3, 44 UST.7, 44 UST.8, 44 UST.11, 44 UST.12.2016-08-01 do dziś
7ZMIANA STATUTU: 14,15,16,17 MAJA 2018 ROKU ZMIENIONE PARAGRAFY I TYTUŁY ROZDZIAŁÓW: § 6, § 15, § 16, § 17; § 19, § 23, § 24 UST. 1, § 25, § 26 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU VII, § 32, § 34, § 35 UST. 3, § 37 UST. 3, § 40, § 41, § 42, § 43 UST. 3, § 44, § 49 UST. 1, § 56 UST. 2, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 70, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79 UST. 1, § 80, § 85, § 86, NAZWA ROZDZIAŁU XIV, § 88, § 92, § 93, § 94, § 95 § 96, § 98 UST. 1, NAZWA ROZDZIAŁU XVII, § 102, § 103,, § 104, § 105, § 107, § 108, § 113, § 114, § 115 UST. 3, § 116, § 117, § 118. DODANE PARAGRAFY /USTĘPY/: § 17A, § 39 UST. 1A, § 91A USUNIĘTE PARAGRAFY I ROZDZIAŁY /PODROZDZIAŁY/: § 1, § 4, § 18, § 20, NAZWA ROZDZIAŁU IV, § 21, § 22 UST. 1 PKT. 9, NAZWA PODROZDZIAŁU VI/1, § 27, NAZWA PODROZDZIAŁU VI/2, § 28, NAZWA PODROZDZIAŁU VI/3, § 29, NAZWA PODROZDZIAŁU VI/4, § 31, § 33, § 47 UST. 7, § 71, § 72 UST 1, § 87, NAZWA PODROZDZIAŁU XVII/1, § 99, § 100, § 101, NAZWA PODROZDZIAŁU XVII/2, § 106 UST. 4, § 120.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/2001-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIELECKI2016-06-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2016-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-30 do dziś
21. NazwiskoGRYNIEWICZ2014-03-11 do dziś
2. ImionaDANUTA ANNA2014-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2014-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-11 do dziś
31. NazwiskoWŁODARCZYK2005-01-04 do dziś
2. ImionaWITOLD JAN2005-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2005-01-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-04 do dziś
41. NazwiskoKOWALSKI2003-12-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
51. NazwiskoKUŁAS2003-12-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
61. NazwiskoWALCZAK2001-10-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RYSZARD2001-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-23 do dziś
71. NazwiskoJACUK2001-10-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2001-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-10-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-23 do dziś
81. NazwiskoJABŁOŃSKI2001-10-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-23 do dziś
95. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-23 do dziś
101. NazwiskoSIKORSKA2001-10-23 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA MAŁGORZATA2001-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-10-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2019-11-22 do dziś
2. ImionaADAM2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIAK2017-07-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAŃSKA2017-07-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2017-07-06 do dziś
2. ImionaZOFIA BARBARA2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECZNY2017-04-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2017-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-18 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2014-10-23 do dziś
2. ImionaJANINA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2014-10-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2014-10-23 do dziś
2. ImionaMARIOLA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁATECKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUBER2014-10-23 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2014-10-23 do dziś
2. ImionaJOLANTA KRYSTYNA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2014-10-23 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoGAŁAMON2007-10-18 do dziś
2. ImionaHANNA2007-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO DOTYCZĄCYCH: -NABYCIA GRUNTÓW, -OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, -USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI.2007-10-18 do dziś
24. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMNOCNICTWO DO PODPISYWANIA UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO DOTYCZĄCYCH: -NABYCIA GRUNTÓW, -OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI.2007-10-18 do dziś
34. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO DOTYCZĄCYCH: NABYCIA GRUNTÓW, -OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, -USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI.2007-10-18 do dziś
44. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, TJ. DO: -WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI /W ZAKRESIE WSKAZANYM WYŻEJ/ PRZED WSZYSTKIMI WŁADZAMI, URZĘDAMI, BANKAMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI I INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI ORAZ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH: -PODPISYWANIA KORESPONDENCJI WYNIKAJACEJ Z ZAKRESU CZYNNOŚCI, -SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM, -PODEJMOWANIE INNYCH DECYZJI I CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ZAKRESU CZYNNOŚCI ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW NIEZASTRZEŻONYCH W USTAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE I STATUCIE DO KOMPETENCJI ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI.2009-02-03 do dziś
51. NazwiskoZAŁĘCKA2013-09-05 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWA DO: - WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED WSZYSTKIMI WŁADZAMI, URZĘDAMI, SĄDAMI BANKAMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI I INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, ORAZ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: - PODPISYWANIA KORESPONDENCJI, - SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI, - SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH SPRAW CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH, - PODEJMOWANIE INNYCH DECYZJI I CZYNNOŚCI ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW NIEZASTRZEŻONYCH W USTAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE I STATUCIE DO KOMPETENCJI ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI2013-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY2015-02-25 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-02-25 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-02-25 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-02-25 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH LOKALI2015-02-25 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-02-25 do dziś
768 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-02-25 do dziś
868 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-02-25 do dziś
968 10 Z NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH LOKALI2015-02-25 do dziś
1068 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 02.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
5data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
6data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-19 do dziś
8data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
10data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
11data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
12data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
13data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
14data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
15data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
18data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
19data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
20data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-19 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2002-10-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniNA MOCY UCHWAŁY NR 38/2002 Z DNIA 22.06.2002 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SM „CHOJNY” W ŁODZI DOKONANO PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI W TRYBIE ART. 108 PR. SPÓŁDZIELCZEGO, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” W ŁODZI.2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane spółdzielni przejmującej lub spółdzielni wydzielonej
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK”2002-10-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000136791 2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
21. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHOJNY”2002-10-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000053884 2002-10-29 do dziś
5. Numer REGON0008306932002-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów