„INTEGRAL AUDIT” PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000053865
Numer REGON: 471288016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445633/22/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP4712880162001-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL AUDIT” PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 57342001-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŻEGLARSKA nr domu 4 kod pocztowy 91-321 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 11.12.1995 R., REPERTORIUM A NR 6686/95, SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA P. CZARNECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI. UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 MAJA 2001 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA P. CZARNECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REP. A NR 2863/2001 ZMIENIONO PARAGRAFY 2, 6, 22, 24, 25 I 32 UMOWY SPÓŁKI.2001-10-25 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.08.2010 R., REP. A NR 6508/2010 NOTARIUSZ P.CZARNECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § §: 6, 11, 22, 23.2010-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2001-10-25 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2001-10-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.2001-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2010-09-27 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2010-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2001-10-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2000 data złożenia 24.08.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20002001-10-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 06.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 06.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2004-09-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 16.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-01-05 do dziś
4data złożenia 21.08.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-09-29 do dziś
5data złożenia 21.08.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-09-29 do dziś
6data złożenia 15.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-12 do dziś
7data złożenia 13.09.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-27 do dziś
8data złożenia 13.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
9data złożenia 26.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
11data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
12data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
14data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
15data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
21data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
22data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
23data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-13 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-09-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-09-29 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2004-09-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-13 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-01-05 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-09-29 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-09-29 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-12 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-27 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-17 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów