BURO HAPPOLD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000053768
Numer REGON: 012661703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251945/20/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0126617032001-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURO HAPPOLD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 507442001-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.1997 R., NOTARIUSZ ZENON MARMAJ -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A-3829/1997. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.04.2001 R., NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A-2339/2001, ZMIANA PAR. 2; 4; 7; 8; OD 10 DO 21; OD 24 DO 27, SKREŚLA SIĘ PAR. 28; OD 30 DO 34 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2001-10-23 do dziś
227.11.2009 R., NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 11736/2009, ZMIANA § 4.1 UMOWY SPÓŁKI2010-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURO HAPPOLD ENGINEERS LIMITED2001-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000 ZŁOTYCH2001-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800.000,00 PLN2001-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1795.000,00 PLN2001-10-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJEWSKI2017-07-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2013-01-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-03-03 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-03 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-03 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-03-03 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-03 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-03 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-03-03 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-03 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-03 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2002 -30.04.2003 data złożenia 04.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2002 -30.04.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2002 -30.04.20032004-03-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 MAJA 2003 R. -30 KWIETNIA 2004 R. data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 MAJA 2003 R. -30 KWIETNIA 2004 R.2005-08-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 MAJA 2004 R. -30 KWIETNIA 2005 R. data złożenia 02.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 MAJA 2004 R. -30 KWIETNIA 2005 R.2005-09-21 do dziś
4data złożenia 27.10.2006 okres 1 MAJA 2005 R. -30 KWIETNIA 2006 R.2006-11-29 do dziś
5data złożenia 30.10.2007 okres 1 MAJA 2006 R. -30 KWIETNIA 2007R.2007-11-08 do dziś
6data złożenia 30.10.2008 okres 01.05.2007 -30.04.20082008-11-17 do dziś
7data złożenia 16.11.2009 okres 01.05.2008 -30.04.20092009-11-25 do dziś
8data złożenia 25.11.2010 okres 01.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-12-09 do dziś
9data złożenia 06.12.2011 okres 01.05.2010-30.04.20112011-12-15 do dziś
10data złożenia 31.10.2012 okres 01.05.2011 - 30.04.20122012-11-27 do dziś
11data złożenia 06.11.2013 okres 01.05.2012-30.04.20132013-12-06 do dziś
12data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-10-02 do dziś
13data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-11-13 do dziś
14data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.05.2015 DO 30.04.20162016-11-03 do dziś
15data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-09-18 do dziś
16data złożenia 26.10.2018 okres OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-26 do dziś
17data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-29 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-10-02 do dziś
2OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-11-13 do dziś
3OD 01.05.2015 DO 30.04.20162016-11-03 do dziś
4OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-26 do dziś
5OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-29 do dziś
6OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 MAJA 2005 R. -30 KWIETNIA 2006 R.2006-11-29 do dziś
21 MAJA 2006 R. -30 KWIETNIA 2007R.2007-11-08 do dziś
301.05.2007 -30.04.20082008-11-17 do dziś
401.05.2008 -30.04.20092009-11-25 do dziś
501.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-12-09 do dziś
601.05.2010-30.04.20112011-12-15 do dziś
701.05.2011 - 30.04.20122012-11-27 do dziś
801.05.2012-30.04.20132013-12-06 do dziś
9OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-10-02 do dziś
10OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-11-13 do dziś
11OD 01.05.2015 DO 30.04.20162016-11-03 do dziś
12OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-09-18 do dziś
13OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-26 do dziś
14OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-29 do dziś
15OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 MAJA 2003 R. -30 KWIETNIA 2004 R.2005-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1 MAJA 2004 R. -30 KWIETNIA 2005 R.2005-09-21 do dziś
31 MAJA 2005 R. -30 KWIETNIA 2006 R.2006-11-29 do dziś
41 MAJA 2006 R. -30 KWIETNIA 2007R.2007-11-08 do dziś
501.05.2007 -30.04.20082008-11-17 do dziś
601.05.2008 -30.04.20092009-11-25 do dziś
701.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-12-09 do dziś
801.05.2010-30.04.20112011-12-15 do dziś
901.05.2011 - 30.04.20122012-11-27 do dziś
1001.05.2012-30.04.20132013-12-06 do dziś
11OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-10-02 do dziś
12OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-11-13 do dziś
13OD 01.05.2015 DO 30.04.20162016-11-03 do dziś
14OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-09-18 do dziś
15OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-26 do dziś
16OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-29 do dziś
17OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów