„EXPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000053659
Numer REGON: 430002724
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295526/21/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP4300027242001-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE, nr w rejestrze 10362001-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA NARUSZEWICZA nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-627 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.1998 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA TWARDOWSKA PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W LUBLINIE, REP. A NR 31438/88; 23.08.2001 R. NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE UL. KRÓTKA 4, REP. A NR 2639/2001, ZMIANA: PAR. 2-13, DODANIE PAR. 14, PAR. 15.2001-10-16 do dziś
223-12-2003 R. REP. A NR 2925/03, NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE ZMIANA § 3 UST. 12003-12-30 do dziś
3DNIA 18-02-2008 ROKU REPERTORIUM A NR 1407/2008, NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA SZŁAPA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 4: -ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2008-03-14 do dziś
417.11.2014 R., REP. A NR 5585/2014, NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRÓTKIEJ 3/5 W LUBLINIE. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO § 4 UMOWY PUNKTU W BRZMIENIU: 192) 71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2001-10-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2001-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2001-10-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2001-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2018-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIECZEK2018-05-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZYGMUNT2018-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2018-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2018-05-14 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ2018-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1120000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport198800,00 PLN2001-10-16 do dziś
2700000,00 PLN2002-12-13 do dziś
3120000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE SĄ DWA PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU.2001-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2018-05-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2018-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKITA2018-05-14 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-05-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-12-19 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-19 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-19 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-19 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-19 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-12-19 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-19 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-12-19 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-12-19 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 29.08.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012003-01-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.02.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-03-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.12.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032005-01-21 do dziś
5data złożenia 01.02.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-03-22 do dziś
6data złożenia 10.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-16 do dziś
7data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2004-31.12.20042007-06-13 do dziś
8data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
9data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
10data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-01 do dziś
11data złożenia 04.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
12data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-25 do dziś
13data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
14data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
15data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
16data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
17data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
18data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
19data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
20data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
21data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052007-03-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-16 do dziś
301.01.2004-31.12.20042007-06-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-01 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-05-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-10-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-03-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-16 do dziś
401.01.2004-31.12.20042007-06-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-01 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
901.02.2011-31.12.20112012-05-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-10-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-03-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-16 do dziś
401.01.2004-31.12.20042007-06-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-01 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-05-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów