TCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000053387
Numer REGON: 357191207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488610/23/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3571912072001-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 94572001-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 01.06.2000 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA STANISŁAWA WIKTORA W KĘTACH PRZY UL. RYNEK NR 14, REP. A NR 1968/2000 - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.06.2001 R.W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA STANISŁAWA WIKTORA W KĘTACH PRZY UL. RYNEK NR 14, REP. A NR 5450/2001 - ZMIANA PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2001-10-18 do dziś
216.07.2002 R. NOT. STANISŁAW WIKTOR, K.N. W KĘTACH, REP. A NR 4604/2002 ZM: PAR. 2 I PAR. 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2002-07-23 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R., NR REP A 10648/04 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ STELMACH W KANCELARII NOTARIALNEJ „ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ SPÓŁKA CYWILNA” Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1 DOKONANO ZMIANY PAR. 7 I DODANO PAR. 10 A ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2004-09-23 do dziś
416-12-2009 R., NOT. MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7936/2009. ZMIANA § 5.2010-02-18 do dziś
510.06.2013 R., NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI, UL. WESOŁA 48, REPERTORIUM A NR 4288/2013 - ZMIANA § 2 I § 5.2013-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSOŃ2001-10-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW PO 100, -PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000, -PLN2001-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINKEL2022-01-28 do dziś
2. ImionaGLEN BARRY2022-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE KAŻDY Z PROKURENTÓW CHYBA ŻE ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA2001-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2020-12-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2020-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-02-18 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-18 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-02-18 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-02-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-18 do dziś
646 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-07-08 do dziś
746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-07-08 do dziś
846 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-07-08 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-07-08 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 17.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.04.2000 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-07 do dziś
5data złożenia 21.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-15 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
9data złożenia 04.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
11data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
14data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
21data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
22data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
23data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-15 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-14 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów