INGRAM MICRO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000052656
Numer REGON: 016379122
Numer NIP: 5252183468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2023-02-09
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2959/23/276]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0163791222001-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINGRAM MICRO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-02 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 605702001-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość PIETRZYKOWICE2017-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PIETRZYKOWICE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 20C kod pocztowy 55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2017-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2000 R. NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA H. WOJCIECHOWSKI UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK. 14, 00-576 WARSZAWA, REP. A-317/2000; 30.07.2001 R. NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA H. WOJCIECHOWSKI, UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK. 14, 00-576 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 7 ORAZ PAR. 9, REP. A-1218/2001, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2001-10-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17 MARCA 2006 ROKU, REPERTORIUM 2815/2006, MAREK WATRAKIEWICZ, NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. LINDLEYA 14 A LOK.7. ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2006-04-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31 MAJA 2006 ROKU REPERTORIUM 5767/2006 PRZEZ MARKA WATRAKIEWICZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LINDLEYA 14 A LOK. 7. ZMIANA ARTYKUŁU 1.2 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2006-06-13 do dziś
431 SIERPNIA 2009 R. REPERTORIUM A NR 4565/2009, EMERYTOWANY NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY ZABOROWSKIEJ-NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA ART. 1 PKT 1.1.2009-10-06 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.04.2011 R., REP. A NR 1518/2011, NOTARIUSZ ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEŃ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY ZABOROWSKIEJ-NOWOCIEŃ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 LOK.14; ZMIENIONO TREŚĆ: ART. 2 -DODANO PODPUNKT O); ART. 10.72011-04-15 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.02.2013 R., REPERTORIUM A NR 725/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWY ŚWIAT 53,00-042 WARSZAWA - ZMIANA ART. 1.22013-02-25 do dziś
713.07.2015 R., REPERTORIUM A NR 3034/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53. WYKREŚLONO ARTYKUŁ 5.1 UMOWY SPÓŁKI. ZMIENIONO ARTYKUŁY: 7.4, 7.5, 8.2, 10.1, 10.8, 11.12 B), 11.14, 11.15, 12.2 UMOWY SPÓŁKI. DODANO PUNKT M) W ARTYKULE 11.12 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-22 do dziś
816.12.2016 R., REP. A NR 5983/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 1.2 I ART. 11.9. UMOWY SPÓŁKI.2017-01-12 do dziś
919.01.2018 R., REP.A NR 431/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 00-042 WARSZAWA UL.NOWY ŚWIAT. DODANO ART.2 UST. P), 2 UST. Q) I ZDANIE PO ART.2 UST.Q) DO UMOWY SPÓŁKI. ZMIENIONO ART. 10.9 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-09 do dziś
1021.11.2018R., REP. A NR 9346/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERT DOR - NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-O42 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53 - ZMIENIONO ART. 1.1 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-02 do dziś
1115.04.2020 R., REP. A NR 3084/2020, NATALIA MICOREK - ZASTĘPCA NOTARIALNY ANDRZEJA MICORKA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERT DOR - NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53. ZMIENIONO ART. 10.8 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANOV EXPANSION SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉ SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO2013-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 (SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).2013-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 PLN2001-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1330750,00 PLN2001-10-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAUK2023-02-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROBERT2023-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEVERAET2015-09-22 do dziś
2. ImionaKAREL VICTOR2015-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLEMAN2021-04-28 do dziś
2. ImionaKEVIN2021-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-10-06 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-10-06 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-10-06 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-10-06 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-06 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-06 do dziś
747 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-06 do dziś
895 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2009-10-06 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-06 do dziś
1095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 31.08.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.10.2001 R. -30.09.2002 R. data złożenia 06.10.2003 1. okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 R. -30.09.2001 R. data złożenia 06.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.10.2001 R. -30.09.2002 R.2003-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 -30.09.2003 data złożenia 12.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 - 30.09.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 -30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 -30.09.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2002 - 30.09.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2003 -30.09.20042005-07-22 do dziś
4data złożenia 17.03.2006 okres 01.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-24 do dziś
5data złożenia 10.04.2007 okres 01.10.2005 R. -30.09.2006 R.2007-04-18 do dziś
6data złożenia 28.04.2008 okres 01.10.2006 R.-30.09.2007 R.2008-05-16 do dziś
7data złożenia 13.02.2009 okres 01.10.2007 R.-30.09.2008 R.2009-02-24 do dziś
8data złożenia 13.05.2010 okres 1 PAŹDZIERNIKA 2008 R. -30 WRZEŚNIA 2009 R.2010-06-02 do dziś
9data złożenia 27.09.2011 okres 01.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-10-11 do dziś
10data złożenia 25.10.2012 okres 01.10.2010 - 30.09.20112012-11-16 do dziś
11data złożenia 23.04.2013 okres 01.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-30 do dziś
12data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-24 do dziś
13data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
14data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-09-27 do dziś
15data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.10.2015 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
16data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-29 do dziś
17data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
18data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 PAŹDZIERNIKA 2008 R. -30 WRZEŚNIA 2009 R.2010-06-02 do dziś
201.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-10-11 do dziś
301.10.2010 - 30.09.20112012-11-16 do dziś
401.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-30 do dziś
5OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-24 do dziś
6OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
7OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-09-27 do dziś
8OD 01.10.2015 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 R. -30.09.2001 R.2003-10-28 do dziś
201.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-24 do dziś
301.10.2005 R. -30.09.2006 R.2007-04-18 do dziś
401.10.2006 R.-30.09.2007 R.2008-05-16 do dziś
501.10.2007 R.-30.09.2008 R.2009-02-24 do dziś
61 PAŹDZIERNIKA 2008 R. -30 WRZEŚNIA 2009 R.2010-06-02 do dziś
701.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-10-11 do dziś
801.10.2010 - 30.09.20112012-11-16 do dziś
901.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-30 do dziś
10OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-24 do dziś
11OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-09-27 do dziś
13OD 01.10.2015 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.10.2001 R. -30.09.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2000 R. -30.09.2001 R.2003-10-28 do dziś
301.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-24 do dziś
401.10.2005 R. -30.09.2006 R.2007-04-18 do dziś
501.10.2006 R.-30.09.2007 R.2008-05-16 do dziś
601.10.2007 R.-30.09.2008 R.2009-02-24 do dziś
71 PAŹDZIERNIKA 2008 R. -30 WRZEŚNIA 2009 R.2010-06-02 do dziś
801.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-10-11 do dziś
901.10.2010 - 30.09.20112012-11-16 do dziś
1001.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-30 do dziś
11OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-10-24 do dziś
12OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
13OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.10.2015 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów