SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000052628
Numer REGON: 000990540
Numer NIP: 6750007050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25503/22/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009905402001-10-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL2001-10-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 177/A2001-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-10-16 do dziś
2. Adresulica OS. CENTRUM E nr domu 16 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-934 poczta KRAKÓW 2001-10-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMBUDOSTAL@OP.PL2014-12-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMBUDOSTAL.PL2014-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.05.1983 R.2001-10-16 do dziś
209.05.2002 R. -PARAGRAFY: 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128.2002-09-02 do dziś
325 LISTOPAD 2003 R. -ZMIENIONO: PAR. 1 UST. 2, PAR. 4, PAR. 5 UST. 1 PKT 2-10, UST. 2, PAR. 6, PAR. 7 UST. 1, 2, PAR. 8-10, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 21 UST. 2 PKT 1, PAR. 25-97, PAR. 98 UST. 3, PAR. 101 UST. 4, PAR. 102 PKT 15 I 16, PAR. 105 UST. 1 I 2, PAR. 106 UST. 4, PAR. 110 UST. 1, PAR. 111 UST. 2-4, PAR. 120 UST. 1 I 2, PAR. 124, PAR. 127 UST. 1, PAR. 129 UST. 12004-01-26 do dziś
408 CZERWCA 2006 R. ZMIENIONO, DODANO LUB SKREŚLONO: PAR. 1 UST. 2 PKT 1, 2, PAR. 15 UST. 2, 3, 4, PAR. 19 UST. 2, 3, PAR. 21 UST. 1, 2, PAR. 22 UST. 2 PKT 1, 4, PAR. 23 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, PAR. 29 UST 2, 3, PAR. 33 UST. 1, PAR. 34 UST. 1, PAR. 36 UST. 2, 3, 4, 5, PAR. 37 UST. 8, 11, PAR. 38 PKT 1 W UST. 2, UST. 5, PAR. 39 UST. 8, PAR. 40 UST. 1, 3, 5, 6, PAR. 41 UST. 4, PAR. 42 UST. 1, 2, PAR. 43, PAR. 44 UST. 3, PAR. 72 UST. 2, PAR. 74 UST. 1, PAR. 75 UST. 2 PKT 5, UST. 6, PAR. 78, PAR. 79 UST. 1, 2, PAR. 82UST. 3 PKT 2, UST. 7, PAR. 89 UST. 3 PKT 13, PAR. 90 UST. 1, 2, PAR. 92 UST. 1, 2, PAR. 93 UST. 3, PAR. 94 UST. 2, 3, 4, 5, 7, PAR. 96 UST. 3, PAR. 97 UST. 7, PAR. 99 UST. 2, PAR. 103 UST. 1, PAR. 106 UST. 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, PAR. 107 UST. 3A, 5, PAR. 112 UST. 1 PKT 18, PAR. 110 UST. 2, PAR. 134 UST. 1, 2, 3.2006-09-11 do dziś
526 LISTOPADA 2007 R. ZMIENIONO: § 1 UST2 PKT1, 2, 3, 4; § 4UST2 PKT1, 3; § 5 UST2; § 6 UST1; § 7 UST2, 4; § 9 UST1 PKT6; § 14 UST3, 4; § 15 UST3 PKT 1, 3, 4, 5, 6, 9C, UST4, UST5; § 16 UST1 PKT2; § 17 UST4; § 18 UST1; § 19 UST1 PKT5, UST2, UST3; § 22 UST2 PKT5, UST3, 4, 5, 6; § 23 UST 3, 4, 5, 6, 7, 8 PKT1, 2, 3; § 28 UST1, 2, 3, 4; § 31 UST1, 2 PKT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, UST3, 4; § 32 UST1, 2, 3, 4; § 35 UST1, 2, 3; § 36 UST1, 2 PKT1, 2, 3, 4, 5, UST3, 4, 5, 6, 7; § 37 UST1, 2, 3, 4; § 38 UST1 PKT1, 2, 3, 4, UST2, UST3, UST4, UST5; § 39 UST1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 45 UST2 PKT1-8; § 48 UST2; § 49 UST1; § 52 UST2; § 54 UST2 PKT1, 2, 3; § 55 UST1, 2; § 56 UST2 PKT1; § 57 UST1, 2; § 58 UST1, 2; § 59 UST1, 2, 3; § 60; § 61 UST2, 3, 4, 5, 6; § 62; § 63; § 64; § 65; § 72 UST1, 2; § 75 UST2, 3, 4, 5; § 78; § 79 UST2; § 82 UST4, 5, 6; § 90 UST2C; § 92 UST1, 2, 3, 4, 5; § 93 UST1, 4; § 94 UST1, 4; § 97 UST1 PKT1, 4, 5, UST4, 6, 7, 8; § 100; § 101; § 102 PKT13; § 103 UST1, 2, 3 PKT2, 3, 4, UST4, 5, 6; § 104 UST1, 3; § 105 UST1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; § 106 UST1, 3, 4, 5; § 107 UST1, 2, 3, 4, 5, 6; § 108 UST1; § 109 UST3; § 110 UST1, 2, 3; § 111 UST1 PKT2, 3, UST2; § 112 UST1 PKT8, 11, 15; § 113 UST3, 4; § 115 UST3, 5; § 116 UST1 PKT2, 5, UST2; § 120 UST1, 2, 3; § 121 UST1, 2; § 122 UST1, 2, 3; § 123 UST1, 2; § 124 UST1, 2, 3; § 125 UST2, 3, 5; § 127 UST2; § 131 UST2; § 132 UST1, 2; § 133 UST2 PKT1, UST4 PKT1; § 1342008-02-07 do dziś
629.06.2010 R. § 4 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA; § 46 DODAJE SIĘ ROZDZIAŁ 4 I § 46 (1); § 64 ZMIANA BRZMIENIA § 65 ZASTĘPUJE SIĘ § 64 UST. 2 § 64 UST. 1; § 67 -ZMIANA BRZMIENIA; § 68 SKREŚLA SIĘ UST. 2; § 83 ZMIANA BRZMIENIA UST. 2; § 83 PO UST. 2 DODAJE SIĘ UST. 2 (1); § 98 ZMIENIA SIĘ BRZMIENIE UST. 1; § 104 DODAJE SIĘ PKT 13;2010-09-07 do dziś
727.06.2013 R. DO § 2 DODANO USTĘP 2 I 3, ZAŚ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ OTRZYMAŁA OZNACZENIE UST. 1; W § 81 SKREŚLONO UST. 8; ZMIANA § 92 UST. 1; DO § 15 DODANO UST. 6.2013-10-14 do dziś
826.05.2014 R. W § 4 UST. 2 SKREŚLA SIĘ TREŚĆ PKT. 7 W § 5 UST. 1 SKREŚLA SIĘ TREŚĆ PKT. 5 W § 5 UST. 1 PKT. 6), 7), 8), 9), 10) OKTZRMUJĄ KOLEJNE 5), 6), 7), 8), 9) W § 22 UST. 2 DOTYCHCZASOWY 1) PKT. 2 I PKT. 3 OTRZYMUJĄ NUMER PKT. 1 I PKT. 2. PO PKT. WPROWADZA SIĘ PKT. 3 W § 78 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PKT. 4 W § 78 SKREŚLA SIĘ UST. 6 § § 110 W UST. 2 SKREŚLA SIĘ PKT 3 A PUNKT NR 4 OTRZYMUJE NR 32014-11-26 do dziś
908.06.2015 R., ZMIENIONO: § 82 UST. 3 I § 99 UST. 22015-09-22 do dziś
1005.03.2018R. ZMIENIONO: §7, §8, §9, §10 UST. 1, §11 UST. 3, §12 UST. 1 I 2,, §14 UST. 1, §15 UST. 3 PKT 2, §15 UST. 3 PKT 4, §19, §20, §25, §30 UST. 1 I UST. 2, §30 UST. 5 ZD 1, §31, §33, §34 UST. 2, §39 UST. 1, §40, §41, §42 UST. 1 I UST. 3, §43, §44, §45, §52, §62, §64 UST. 3, §69 UST. 1, §70 UST. 3, §71 UST. 6, §78 UST. 1, §80A, §82 UST. 4, §95 UST. 3, §98 UST. 2, §104 UST. 1 PKT 10, §105 UST. 3, §114 UST. 2 DODANE PARAGRAFY: §32A, §33A, §33B USUNIĘTE PARAGRAFY: ROZDZIAŁ 3 (W TYM §17 I §18), §21, §22, §23, §32 UST.1 ZDANIE 2, §32 UST.2. §35 UST. 1, §46 UST. 2, §46(1), §53, §54, §104 UST. 1 PKT 12018-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA: 1. PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK 2. DWAJ PEŁNOMOCNICY2002-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZEPANOWICZ2022-09-28 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-28 do dziś
21. NazwiskoPŁACHNO2001-10-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-10-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERCZYK2022-09-28 do dziś
2. ImionaMARIA2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARANDA2022-09-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĘCZEK2014-11-26 do dziś
2. ImionaJULIA ANNA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZEWSKA SIDEŁKO2022-09-28 do dziś
2. ImionaBEATA2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCKI2022-09-28 do dziś
2. ImionaBOGDAN2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTKOWSKI2022-09-28 do dziś
2. ImionaDAWID2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARŁOWSKI2019-07-29 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2019-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-29 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWURST2014-11-26 do dziś
2. ImionaEDWARD TADEUSZ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE, PEŁNOMOCNIK JEST UMOCOWANY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 118 UST. 1 STATUTU TJ. ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB PREZESEM ZARZĄDU2008-02-04 do dziś
21. NazwiskoGUBAŁA2020-10-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM, WE WSZYSTKICH SPRAWACH OKREŚLONYCH W PEŁNOMOCNICTWIE REP A NR 24974/2020 Z DNIA 9.09.2020 R., NOT. OSKAR KNUPLERZ, AKTA REJESTROWE KRS 526282020-10-09 do dziś
31. NazwiskoWOLKO2021-01-11 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO : - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W TYM DO WYSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ WSZYSTKICH SZCZEBLI, SĄDAMI, URZĘDAMI, OSOBAMI PRAWNYMI FIZYCZNYMI ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WYJAŚNIEŃ I ZAPEWNIEŃ, - DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI: ZAWIERANIA UMÓW O BUDOWĘ LOKALU, ZAWIERANIA UMÓW PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALU, ZAWIERANIA UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU, - UDZIELENIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW: RODZAJOWYCH (DO DOKONANIA OKREŚLONEGO RODZAJU CZYNNOŚCI) ORAZ DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI2021-01-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 68 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-17 do dziś
268 41 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKANIOWYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2012-01-17 do dziś
368 68 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2012-01-17 do dziś
468 68 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-17 do dziś
568 68 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 21.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-08-01 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005- 31.12.20052006-09-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
8data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
9data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
10data złożenia 14.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-17 do dziś
11data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-13 do dziś
12data złożenia 13.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
13data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
14data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
15data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
16data złożenia 01.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
17data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005- 31.12.20052006-09-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
401.01.2005- 31.12.20052006-09-11 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-17 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-13 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów